Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu - Hanna Knysiak-Sudyka, Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba - ebook

Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu ebook

Hanna Knysiak-Sudyka, Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba, Kamil Klonowski

0,0
50,00 zł

Opis

W podręczniku omówiono m.in.:

  • prawne formy działania organów administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne oraz sądową kontrolę działalności administracji publicznej,
  • procesową pozycję organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
  • orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego kończące postępowanie w sprawie,
  • środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych,
  • zbieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Publikacja uwzględnia zmiany dotyczące usprawnienia funkcjonowania e-administracji, a także kwestie związane z funkcjonowaniem nowego organu ochrony prawnej – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zawiera także przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – liczne tabele, schematy, wykresy i diagramy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Dobór omawianych zagadnień wynika z profilu studiów. Podręcznik jest szczególnie przydatny dla przyszłych pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Może także stanowić cenną pomoc dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF