Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego - Gajewski Sebastian - ebook

Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego ebook

Gajewski Sebastian

0,0
189,00 zł

Opis

Książka stanowi pierwsze w literaturze opracowanie, które kompleksowo, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i prawnoporównawczego oraz aktualnego stanu prawnego, przedstawia postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe jako szczególne postępowanie administracyjne.

W pracy zrekonstruowano model postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, przedstawiono go na tle regulacji materialnego prawa ubezpieczeń społecznych oraz rozwiązań obowiązujących w przeszłości i w innych państwach.

W książce omówiono następujące zagadnienia:

  • materialnoprawna specyfika uprawnień, o których rozstrzyga się w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe jako postępowanie administracyjne,
  • wartości procesowe i ich źródła w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • podmioty postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • wszczęcie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • faza rozpoznawcza postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • zakończenie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • faza weryfikacyjna postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • zasady postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe w obcych porządkach prawnych.

Pozycja może zainteresować nie tylko pracowników naukowych zajmujących się postępowaniem administracyjnym i prawem ubezpieczeń społecznych, ale także pracowników administracji, w tym – organów rentowych oraz sędziów sądów ubezpieczeń społecznych

Recenzowana monografia ma charakter interdyscyplinarny, opiera się bowiem na analizie zagadnień dogmatycznych zarówno z obszaru prawa ubezpieczeń społecznych, jak i postępowania administracyjnego (...). Autor posługuje się dobrze przemyślaną argumentacją prawniczą, wnioski badawcze wyłożone są w sposób klarowny i spójny, (...) ich sformułowanie potwierdza naukową przydatność podjęcia problematyki ujętej w tytule rozprawy zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. (...) O jakości rozprawy decyduje użyta metodologia, rzeczowość wywodu, siła argumentów oraz zasadność i wnikliwość prezentowanych wniosków, a pod tym względem praca (...) stoi na wysokim poziomie merytorycznym.

Z recenzji dr hab. Kamila Antonowa, prof. UO

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF