Postępowanie nieprocesowe - Edyta Gapska, Joanna Studzińska - ebook

Postępowanie nieprocesowe ebook

Edyta Gapska, Joanna Studzińska

0,0
169,00 zł

Opis

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny. Książka umiejscawia założenia i instytucje postępowania nieprocesowego w kontekście historycznym, wyjaśnia zakres zastosowania w tym trybie przepisów o procesie, omawia istotę i charakter poszczególnych postępowań nieprocesowych oraz analizuje poszczególne instytucje postępowania nieprocesowego zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, przy uwzględnieniu reprezentatywnego i najnowszego orzecznictwa. W opracowaniu uwzględniono ponadto przykłady i schematy pozwalające lepiej zrozumieć i stosować analizowane przepisy w toku postępowań sądowych.

W publikacji omówiono m.in.:

  • zmiany w przygotowaniu posiedzeń sądowych i organizacji postępowania,
  • nowy rodzaj spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym (z zakresu prawa pracy),
  • konstrukcję nadużycia prawa procesowego,
  • zmiany w zakresie doręczeń (m.in. uchylenie przepisu umożliwiającego zrzeczenie się doręczenia postanowienia),
  • zmiany dotyczące zaskarżania orzeczeń sądowych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników), pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne