Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach - Dragon Grzegorz, Kuzior Patryk, Łyszczarz Michał - książka

Postępowanie administracyjne po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach książka papierowa

Dragon Grzegorz, Kuzior Patryk, Łyszczarz Michał

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja stanowi zbiór odpowiedzi na pytania dotyczące zasad prowadzenia postępowania administracyjnego po dużej nowelizacji z czerwca 2017 r. Znaczna ilość nowych, a także zmienionych przepisów, budzi wiele wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania prawa. Książka oferuje odpowiedzi na wiele z tych pytań, stanowiąc pożyteczne narzędzie dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania administracyjnego, a także za wydawanie decyzji administracyjnych. Poruszane w książce problemy dotyczą całkiem nowych instytucji prawnych wprowadzonych do postępowania administracyjnego, jak i tych, które zostały zmienione.

Nowelizacja ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) wprowadzona na mocy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) doprowadziła do największych od kilku lat zmian w procedurze administracyjnej. Oprócz zmiany szeregu istniejących już instytucji prawnych, nowelizacja wprowadziła także zupełnie nowe rozwiązania, jak choćby możliwość polubownego załatwienia sprawy przed organem administracji publicznej w drodze mediacji, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone.

Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że głównymi celami ustawodawcy była chęć usprawnienia postępowania administracyjnego, zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych, czy wprowadzenie bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Z pewnością jednak, pomimo zamiarów ustawodawcy, tak istotne zmiany wprowadzone jednorazowo muszą powodować wątpliwości co do prawidłowego stosowania nowych przepisów. Niniejsza publikacja zawiera odpowiedzi na wątpliwości, które pojawiają się w związku ze stosowaniem nowych przepisów prawnych wprowadzonych do postępowania administracyjnego, jak i tych, które zostały jedynie zmienione.

Liczba stron: 214

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381280389

Wydanie: 1