Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna - Irena Pyka, Joanna Cichorska, Janusz Cichy - ebook

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna ebook

Irena Pyka, Joanna Cichorska, Janusz Cichy

0,0
44,00 zł

Opis

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kre­dytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków - szczególnie wobec doświadczeń wynikających z globalnego kryzysu finansowego.

Bezpośrednim celem publikacji jest analiza i ocena portfeli aktywów finansowych banków skierowana na identyfikację czynników zmian ich struktury i ja­kości. Zawiera ona część efektów empiryczno-teoretycznych projektów badawczych realizowanych w zespole Katedry Bankowości i Rynków Finan­sowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Publikacja jest kierowana do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych złożonością decy­zji alokacyjnych współczesnych banków.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF