Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej - Adam Nita - ebook

Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej ebook

Adam Nita

0,0
99,00 zł

lub
Opis

Publikacja dotyczy problematyki porozumień w prawie podatkowym. Jej przedmiotem jest poszukiwanie przejawów oddziaływania na kształt i istnienie powinności podatkowej w oparciu o dialog oraz porozumienie pomiędzy podmiotem uprawnionym z tytułu podatku i podmiotem z tego tytułu obowiązanym.

W monografii omówiono kwestie porozumień przedwymiarowych, współdziałania stron stosunku podatkowoprawnego w procesie wymiaru podatku, a także powymiarowych porozumień dłużnika i wierzyciela podatkowego. W opracowaniu uwzględniono polskie i zagraniczne źródła bibliograficzne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i sędziów.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF