Polska i Krzyż - Chrostowski Waldemar, Nowak Andrzej, Ożóg Krzysztof, Nagy Stanisław, Bujak Adam - książka

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

69,00 zł
od 34,50 zł w Klubie Mola Książkowego

-50%
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
Opis

Piękno, niezachwiana moc i potęga Krzyża. Związanie losów Rzeczypospolitej, od narodzin po dzień dzisiejszy, z Krzyżem oraz nieprzemijająca nadzieja pokładana w Chrystusie – to temat tej książki. Wybitni autorzy i uczeni, wielcy patrioci, utrwalają słowem, a mistrz Adam Bujak obrazem wizerunek Polski wiernej Bogu od jedenastu wieków. Bez chrześcijaństwa nie byłoby ani naszego państwa, ani naszego narodu. Krzyż od wieków funkcjonuje zarówno w duszy człowieka, jak i w przestrzeni publicznej – wywierając zbawienny wpływ w obu przypadkach.
Połączenie słowa z obrazem, specjalność edytorska Białego Kruka, osiąga tu mistrzostwo. Teksty zapoznają nas nie tylko z ważnymi wydarzeniami historycznymi, ale także pomagają zrozumieć bogactwo ukrytych nieraz lub zapomnianych znaczeń ikonograficznych. Zdumiewa wielość i różnorodność form przedstawień Krzyża i Ukrzyżowanego. Mamy tu krzyże pasyjne, liturgiczne, ołtarzowe, brackie, pokutne, papieskie, herbowe, jako symbole władców itd. Krzyże w świątyniach, w polach, w rękach wiernych i utwierdzone na szczytach katedr lub pomników (jak np. uwidoczniony na okładce Zygmunt III stojący na kolumnie przed Zamkiem Królewskim w Warszawie).
Krzyż Chrystusowy od początku stał się znakiem, któremu się sprzeciwiają. Tak bywało dawniej, tak jest i teraz, co w tej książce też zostało ukazane. Celem tej publikacji jest z jednej strony poszerzenie wiedzy historycznej i delektowanie się pięknem prezentowanych wybitnych dzieł sztuki, a z drugiej strony – obrona Krzyża. Zgodnie z tym, do czego wzywał nas wielki papież św. Jan Paweł II: „Brońcie Krzyża od Giewontu po Bałtyk! Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym”.

Spis treści

Wstęp

Część I: Nauczanie i autorytet Kościoła
1. Papież może zmienić doktrynę?
2. Dogmat o nieomylności papieża oznacza,
iż prawdą jest cokolwiek, co on powie?
3. Sobór watykański II naucza, iż Kościół powinien być
demokratyczny. Dlatego istnieją rady parafialne?
4. Sobór watykański II był tak przełomowy, że obecnie nie ma
sensu czytanie ksiąg teologicznych napisanych przed nim?
5. Poprzez ekskomunikę Kościół katolicki wysyła ludzi
do piekła?
6. Katolicy, którzy odłączą się od Kościoła
(porzucą swoją wiarę), pójdą do piekła?
7. Kościół naucza, że jeśli katolik będzie uczęszczał na Mszę św.
i wyznawał każdy grzech ciężki, to na pewno pójdzie do nieba?
8. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy na piękne kościoły?


Część II: Bezbłędność i autentyczność Pisma Świętego
9. Dawniej świeckim wiernym nie było wolno czytać
Pisma Świętego?
10. To z powodu ekumenizmu katolicy mogą teraz czytać
wszystkie istniejące przekłady Biblii?
11. Jedynie księża i wykwalifikowani teologowie mogą
prowadzić zajęcia poświęcone Pismu Świętemu?
12. Ewangelia zawiera wiele niekonsekwencji?
13. Stary Testament zawiera wiele sprzeczności i ludzie
o tym wiedzieli przynajmniej od ostatniego stulecia?
14. Katolicy nie wierzą w nieomylność Biblii, natomiast wierzą w to protestanci, szczególnie fundamentaliści?
15. Współczesne badania naukowe wykazały, że księgi
Nowego Testamentu zostały spisane na długo po opisywanych w nich wydarzeniach? Opisy cudów są prawdopodobnie
przesadzone i bardziej legendarne niż prawdziwe?

Część III: Msza św. i sakramenty
16. Każdy, kto sobie tego życzy, może przyjąć Komunię św.
podczas Eucharystii?
17. Sobór watykański II podkreślał prymat ducha nad literą
prawa, więc nie obowiązuje nas już udział w Mszy św.?
18. Jezus umarł i Jego ofiara bezustannie się powtarza
podczas każdej Mszy św.?
19. Luteranie i anglikanie wierzą w Jego Prawdziwą Obecność
w ten sam sposób co katolicy, tylko tłumaczą to inaczej?
20. Jeśli się rozwiedziesz, zostaniesz automatycznie
ekskomunikowany i nie będzie ci wolno przystępować
do Komunii?
21. Dawna praktyka przyjmowania Komunii św. pod dwiema
postaciami (chleba i wina) oznacza, iż nadal powinniśmy
przyjmować Najświętszy Sakrament pod dwiema postaciami,
inaczej bowiem nie przyjmujemy Ciała i Krwi Chrystusa?
22. Jeśli mężczyzna i kobieta zawrą sakrament małżeństwa
w Kościele katolickim, ale nigdy nie będą mieli dzieci,
ich małżeństwo jest nieważne?
23. Wszyscy sądzą, że unieważnienie małżeństwa tak naprawdę
jest katolickim ekwiwalentem cywilnego rozwodu.
Różnica dotyczy jedynie nazwy?
24. Sumienie mówi nam, co jest prawdą, a co fałszem,
co jest dobre, a co złe?
25. Nie musimy chodzić do spowiedzi, bo grzechy zostają
odpuszczone w momencie, kiedy bezpośrednio zwracamy się do Boga?
26. Każdy katolik powinien pójść do spowiedzi
przynajmniej raz w roku?


Część IV: Niepokalane Poczęcie, objawienia i różaniec
27. Niepokalane Poczęcie oznaczało, że Maryja
nie potrzebowała Zbawiciela?
28. Katolicy muszą wierzyć, że Najświętsza Maria Panna
naprawdę objawiła się w Fatimie, Lourdes i innych miejscach
objawień zaaprobowanych przez Kościół?
29. Powinniśmy pozbyć się różańca, ponieważ jest przeszkodą
dla ekumenizmu?


Część V: Nasze wieczne przeznaczenie
30. Każdy jest z natury dobry i prawie każdy
pójdzie do nieba?
31. Czyściec nie jest kluczową doktryną,
a jedynie opcjonalną?
32. Wszyscy z wyjątkiem kanonizowanych przez Kościół
świętych i męczenników będą musieli spędzić jakiś czas
w czyśćcu, zanim pójdą do nieba?
33. Kościół zrezygnował ze swojego „starego” nauczania
odnośnie do odpustów, według którego można uniknąć pobytu w czyśćcu, jeśli się praktykuje pewne uczynki i modlitwy?
34. W piekle nie przebywa się „raz na zawsze”?
Ostatecznie wszyscy będą zjednoczeni z Bogiem?
35. Kapłani i diakoni nie powinni nawet wspominać o piekle, bo to nieżyczliwe z ich strony?
36. Kościół katolicki uczy, że możemy osiągnąć zbawienie
poprzez dobre uczynki?
37. Rozum nie gra roli, jeśli chodzi o nasze zbawienie?
Musimy tylko wierzyć?
38. Chrześcijanie mogą wierzyć w reinkarnację?


Część VI: Ewangelizacje, misje i dobre homilie
39. Katolicy nie ewangelizują zewnętrznie, tak jak inni chrześcijanie,
ponieważ ich czyny przemawiają głośniej niż słowa?
40. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się w zasadniczych
sprawach, a zatem nie powinniśmy się martwić
drugorzędnymi zagadnieniami doktrynalnymi?
41. Nie powinniśmy narzucać naszej religii innym podczas misji?
Naszą „polityką” powinno być: „żyj i pozwól żyć innym”?
42. Księża powinni z ambony mówić jedynie o pozytywnych
sprawach i nie powinni koncentrować się na negatywnych
zjawiskach?
43. Wszystko, co możemy zrobić, to modlić się o lepsze kazania?
Nie powinniśmy nic mówić naszym księżom – to oni ponoszą
odpowiedzialność?


Część VII: Katolickie zwyczaje i modlitwy
44. Powinniśmy wyeliminować „staromodne” zwyczaje,
takie jak woda święcona, bo są one barierą pomiędzy nami
i innymi chrześcijanami?
45. Odwiedzający domy ewangelizatorzy powiedzieli mi,
że kobiety nie powinny nosić spodni (Pwt 22,5) i obcinać
włosów (1 Kor 11,6; 14,15). Brzmi to przekonująco?
46. Celibat księży jest nienaturalny i niekonieczny
w dzisiejszych czasach? Papież po prostu powinien
pozwolić księżom zawierać małżeństwa?
47. Relikwie pochodzą z czasów przesądów i ich kult
powinien zostać zlikwidowany?


Część VIII: Świat duchowy i przesądy
48. Teraz nastały czasy nauki. Wiadomo, że cuda
się już się nie zdarzają?
49. Nie wierzę w anioły wyobrażone na starych
świętych obrazkach. To tylko starożytny przesąd?
50. Teraz już wiemy, że diabeł jest tylko wyimaginowany?
51. Kościół potwierdza istnienie istot pozaziemskich?
52. Astrologia jest tylko niewinną rozrywką?

Liczba stron: 320

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788375533712

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0
Więcej informacji
Więcej informacji
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.