Polska 1944/45 - 1989 - Jerzy Eisler - książka

Polska 1944/45 - 1989 książka papierowa

Jerzy Eisler

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

ARTYKUŁY I STUDIA
Anna Maria Jackowska, Polacy z emigracji i z kraju w propagandowej „zimnej wojnie”(proces Wiktora Krawczenki i tzw. Sprawa „Międzynarodówki Zdrajców”)
Dariusz Jarosz, Historia powodzi w Polsce 1945-1989: prolegomena do badań
Bartosz Kaliski, Paryska „Kultura” i Czechosłowacja u progu „normalizacji” (wokół listu Jerzego Giedroycia do Macieja Kozłowskiego z 31 marca 1969 roku)
Krzysztof Kosiński, „Religianctwo”. Napięcie między ideologią a religią w świadomości członków i działaczy PZPR
Edyta Krężołek, „Na peryferiach…” Rola prasy w Październiku 1956 roku (na przykładzie województwa kieleckiego)
Tomasz Leszkowicz, Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania” polityki prasowej
Michał Przeperski, Mieczysław Rakowski i opozycja przed Sierpniem 1980 roku
Ewelina Szpak, Warunki sanitarne w powojennej Polsce. Zarys problemów i dynamiki zmian (1945-1970)
Hubert Wilk, „Nawet samochodów nie ma, zostały graty po Niemcach” – motoryzacyjny punkt startu - Polska 1944-1949
Magdalena Wnuk, Emigracja z „beznadziei”. Motywacje wyjazdów z Polski w latach osiemdziesiątych
Tadeusz Wolsza, Gadzinówki przed sądem Polski Ludowej (1946-1949)
MATERIAŁY I DOKUMENTY
Życie codzienne społeczności zamojskiej (1945-1950) w Dziennikach intymnych Marii Cieślak (Aleksander Juźwik)
Stenogram zabrania poświęconego omówieniu projektu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z dnia 18 i 19 kwietnia 1952 roku (Materiał źródłowy) (Andrzej Skalimowski)
RECENZJE
Piotr Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny Światowej w kinie polskim lat 60. (Jerzy Eisler)
„Nowa żywa historia”.”Bez wątpienia było warto !”. Z Markiem Adamkiewiczem rozmowia Michał Siedziako (Michał Paziewski)
Wykaz skrótów

Liczba stron: 476

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788363352455