Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy - Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk - ebook

Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy ebook

Magdalena Paluszkiewicz, Mirosław Włodarczyk

0,0
34,95 zł

Opis

 

Zebrane w publikacji opracowania świadczą o wieloaspektowych powiązaniach prawa pracy i polityki społecznej. Oba wskazane obszary nauki korzystają na tym, że opisane procesy badawcze realizowane są w ścisłej współpracy ich przedstawicieli. Dla nauki prawa pracy polityka społeczna jest podstawą do budowania założeń aksjologicznych tworzonych regulacji prawnych, a w kolejnym etapie – do formowania kierunków ich interpretacji. Dla nauki o polityce społecznej analizowana gałąź prawa pozwala weryfikować w działaniu praktycznym jakość formowanych celów i zadań społecznych oraz sposoby ich realizacji. Ponadto ważne jest, że przedłożona Czytelnikowi książka wpisuje się w aktualne dyskusje odnoszące się do standardów socjalnych naszego życia, a wyrażone opinie podkreślają potrzebę kontynuowania holistycznego podejścia do postawionych problemów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne