Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości - Gyongyver Takats - ebook

Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości ebook

Takáts Gyöngyvér

0,0
16,99 zł

Opis

Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzają nową kategorię podmiotów: małe podmioty. Podmioty te mogą korzystać z różnych uproszczeń. Oznacza to jednak konieczność dostosowywania swojej polityki rachunkowości do nowych wymogów sprawozdawczości. Przykład takiej polityki rachunkowości przedstawiamy w niniejszej publikacji

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF