Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Izabela Świderek, Barbara Jarosz, Anna Zienkiewicz - ebook

Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ebook

Izabela Świderek, Barbara Jarosz, Anna Zienkiewicz

0,0
147,00 zł

lub
Opis

Misją publikacji jest pomoc dla głównych księgowych jednostek budżetowych w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości na 2020 rok, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji zawarte zostały gotowe do wykorzystania wzory dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz rozwiązania ewidencji księgowej w różnych jednostkach budżetowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI


Podobne