Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne - Maciej J. Nowak - ebook

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitarnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne ebook

Maciej J. Nowak

0,0
59,00 zł

Opis

Zagadnienia związane z metropoliami i obszarami metropolitalnymi nie są w Polsce rozwinięte w takim stopniu, jak np. w Europie Zachodniej. Jednakże nawet pobieżna analiza doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych skłania do wniosku, że by­wają one w sposób istotny zróżnicowane. Tak więc biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji, gdy nie ma jednej sprawdzonej recepty zarządzania me­tropoliami, zaproponowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie powinno być rolą nauki.
Poniższa praca zajmuje się problemem polityki przestrzennej w polskich obszarach metropolitalnych. Przyjmuje się bowiem, że niezależnie od tego, jaka koncepcja współpracy w ramach obszarów metropolitalnych zostanie przyjęta, polityka przestrzenna, a w szczególności planowanie przestrzenne sta­nowią pierwszą płaszczyznę współdziałania w takich sytuacjach. Celem monografii jest przedstawienie polityki przestrzennej prowadzonej w polskich obszarach metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji planistycznych, zakresu podejmowanych działań oraz wysokości wydatków na ten cel. Temat ujęto w czterech rozdziałach.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF