Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami - Rajnik Eugeniusz - książka

Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami książka papierowa

Rajnik Eugeniusz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Drugie, poprawione wydanie podręcznika zawiera zbiór podstawowych zasad gramatyki opisowej języka duńskiego, głównie z zakresu morfologii, ale uwzględnia też wybrane zagadnienia dotyczące składni zdania prostego i złożonego. Zasadniczą część podręcznika stanowi systematyczny opis poszczególnych części mowy, najwięcej miejsca poświecono czasownikowi jako elementowi organizującemu strukturę zdania. Omówiono również zagadnienia uznawane za trudne dla Polaków uczących się języka duńskiego (np. użycie przyimków). Podstawowe terminy gramatyczne podano w języku polskim i duńskim. Zamieszczono bardzo liczne przykłady ilustrujące omawiane reguły gramatyczne z tłumaczeniem na język polski. Przy opisie zjawisk gramatycznych języka duńskiego wskazano niekiedy na zachodzące rozbieżności względnie podobieństwa strukturalne między tym językiem a językiem polskim. Ćwiczenia zawarte w podręczniku pomagają uczącemu się w utrwaleniu słownictwa, a także umożliwiają sprawdzenie, czy zostało opanowane wcześniej poznane zjawisko gramatyczne. W kluczu do ćwiczeń można skontrolować poprawność odpowiedzi.

Publikacja przeznaczona szczególnie dla studentów filologii duńskiej, dedykowana również osobom, które chciałyby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę o języku duńskim (m.in. Polakom mieszkającym czasowo lub na stałe w Danii).

Liczba stron: 306

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788323227687

Wydanie: 2