Wydawca: E-bookowo Kategoria: Specjalistyczne Język: polski Rok wydania: 2009

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika ebook

Katarzyna Dymek

(0)

Ebooka przeczytasz na:

e-czytniku EPUB
tablecie EPUB
smartfonie EPUB
komputerze EPUB
Czytaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Czytaj i słuchaj w chmurze®
w aplikacjach Legimi.
Dlaczego warto?
Zabezpieczenie: watermark Przeczytaj fragment ebooka

Opis ebooka Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - Katarzyna Dymek

Obowiązkami pracownika i pracodawcy nazywa się zespół norm dotyczących zasada wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy szczegółowo określono poszczególne obowiązki pracodawców i pracowników, począwszy od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę, poprzez trwanie stosunku pracy, aż do momentu jego rozwiązania.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy:

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami,

- organizowanie pracy

- przeciwdziałanie dyskryminacji

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

- wypłacanie wynagrodzenia

- ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników

- ocenianie pracowników

- prowadzenie dokumentacji

- udostępnianie dokumentów i przepisów

- przeciwdziałanie mobbingowi

- uzasadnianie rozwiązania stosunku pracy

Natomiast podstawowe obowiązki pracownika to:

- przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

- przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

- dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

- przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

- przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Niniejsza praca omawia poszczególne obowiązki pracodawcy I pracownika na podstawie Kodeksu pracy oraz literatury przedmiotu.

Opinie o ebooku Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - Katarzyna Dymek