Podatki i składki z tytułu zatrudnienia - Dorota Dzienisiuk, Maria Supera-Markowska - ebook

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia ebook

Dorota Dzienisiuk, Maria Supera-Markowska

0,0
67,00 zł

Opis

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W publikacji omówiono m.in.:

  • kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych,
  • istotę podatków i składek jako danin publicznych,
  • różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń,
  • zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów,
  • składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych,
  • odpowiedzialność za podatki i składki,
  • charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne