Poczucie alienacji a użytkowanie mediów - Turska-Kawa Agnieszka - książka

Poczucie alienacji a użytkowanie mediów książka papierowa

Turska-Kawa Agnieszka

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Siła mediów w życiu jednostek oraz możliwość zaspokajania przez nie fundamentalnych potrzeb skłaniają do podjęcia poszukiwań nad związkami pomiędzy poczuciem alienacji a użytkowaniem środków masowego przekazu, czemu poświęcono niniejszą książkę. Poszukiwania ukierunkowane zostały na określenie roli, jaką pełnią media w życiu jednostek miejsce w zaspokajaniu potrzeb tych osób. Interesujące wydaje się na ile media zastępują osobom wyalienowanym aktywność rzeczywistą i kontakt interpersonalny, efektywnie zaspokajając fundamentalne potrzeby, a na ile ich rola jest znacząca w życiu osób zaangażowanych społecznie, silnych wewnętrznie i odczuwających wsparcie. Ponadto, w badaniach określono sposoby użytkowania mediów przez te jednostki, penetrując empirycznie płaszczyzny takie jak zaufanie do mediów, częstotliwość i czas ich użytkowania, alternatywne dla mediów źródła zaspokajania potrzeb oraz preferowaną przez odbiorców tematykę przekazów. Intencją autorki w procesie projektowania prezentowanych badań było nie tylko określenie roli, jaką media pełnią w życiu jednostek z różnym poziomem poczucia alienacji, ale, idąc dalej, refleksja nad ich funkcją w kontekście procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Liczba stron: 246

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788371647109