Opis

Historię można poznawać na wiele sposobów. Niekoniecznie muszą to być tylko daty i nazwiska. Prezentowane cytaty, anegdoty i ciekawostki pokazują jak blisko jest teraźniejszość od przeszłości. Wiele z prezentowanych myśli – wypowiedzianych dziesiątki czy nawet setki lat temu – nic nie straciły na swej aktualności. Można powiedzieć, że wręcz idealnie wpisuje się w naszą codzienność. „Historię trzeba poznawać rozumem i sercem, trzeba ją przemyśleć i przeżyć – by rzeczywiście stała się nauczycielką życia.” Mam nadzieję, że każdy, kto weźmie tę książeczkę do ręki znajdzie w niej fragment dla siebie. Chwila refleksji połączona z odrobiną humoru być może pozwoli inaczej spojrzeć nie tylko na historię, ale i na dzień dzisiejszy. Treść: „A to Polska właśnie”, Polacy w opinii swoich i obcych, O polityce nie tylko politycy. Z życia wzięte, Anegdoty i ciekawostki

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 128

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


MARIUSZ GŁUSZKO 

PIGUŁKA HISTORII

- CYTATY, ANEGDOTY, CIEKAWOSTKI

***

Armoryka

Sandomierz

Redaktor: Elżbieta Sarwa 

Projekt okładki: Juliusz Susak 

Fotografia na okładce: Mariusz Głuszko 

Copyright © 2010, 2013 by Mariusz Głuszko

Wydawnictwo ARMORYKA

ul. Krucza 16

27-600 Sandomierz

tel +48 15 833 21 41

e-mail:[email protected]

Wstęp

Historię można poznawać na wiele sposobów. Niekoniecznie muszą to być tylko daty i nazwiska. Prezentowane cytaty, anegdoty i ciekawostki pokazują jak blisko jest teraźniejszość od przeszłości. Wiele z prezentowanych myśli – wypowiedzianych dziesiątki czy nawet setki lat temu – nic nie straciły na swej aktualności. Można powiedzieć, że wręcz idealnie wpisuje się w naszą codzienność. 

„Historię trzeba poznawać rozumem i sercem, trzeba ją przemyśleć i przeżyć – by rzeczywiście stała się nauczycielką życia.” 

Mam nadzieję, że każdy, kto weźmie tę książeczkę do ręki znajdzie w niej fragment dla siebie. Chwila refleksji połączona z odrobiną humoru być może pozwoli inaczej spojrzeć nie tylko na historię, ale i na dzień dzisiejszy.

Mariusz Głuszko

„A to Polska właśnie”

„Sprawiedliwość jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej.”

Piotr Skarga

„Widzę między wszystkiemi ludzkiemi narody

Rozliczne przypadłości, rozliczne przygody. 

Widzę stroje i kształty, i dziwne ubiory, 

Burdy, sprawy, porządki, rozmaite dwory. 

A roztrząsnąwszy wszystko, do swej Polski zajdę:

To wszystko, co u inszych, jeszcze więcej znajdę.

A skąd cokolwiek poczniesz, gdzie co indziej słychasz,

Tego się snadnie doma w swej Polszcze dopytasz.”

Mikołaj Rej:

„Przemowa krótka do poćciwego Polaka stanu rycerskiego”

„Będziecie nie tylko bez pana krwie swojej i bez wybierania jego, ale też bez ojczyzny i królestwa swego, wygnańcy wszędzie nędzni, wzgardzeni, ubodzy, włóczęgowie, których popychać nogami tam, gdzie was pierwej ważono, będą. Gdzie się na taką drugą ojczyznę zdobędziecie, w której byście taką sławę, takie dostatki, pieniądze, skarby i ozdobności, i rozkoszy mieć mogli? Urodzi-li się wam i synom waszym taka druga matka? Jako tę stracicie, już o drugiej nie myślić.”

Piotr Skarga

„Żebyście waszmościowie tę wolność, która w prawach i ustawach dawnych się zamyka, jako ojczyznę własną zachowali.”

Zygmunt August

„Polska jest niezrównanym królestwem, na którym sami krajowcy się nie znają, a które niweczy wolność ich nie okiełznaną porządkiem. Lecz jeśli kiedykolwiek do rządu samowładczego dojdzie, świat cały podbije.”

Ludwika Maria

„Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niezależną od jakiegokolwiek władztwa zagranicznych monarchów […] Kto od nikogo innego nie zależy, temu rozkazywać nie można. Kto nikomu nie podlega prócz Boga, nikomu też innemu nie jest winien posłuszeństwa. Polska winna mieć na względzie przede wszystkim swoją rację polityczną, swoje interesy, a potem dopiero mieć wzgląd na rzeczy cudze.”

Stanisław Konarski

„Prawa nasze podobne są do starego dworu, z początku szczupłego, potem bez żadnej, co kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat symetrii, z przydanymi bez poprawy fundamentu piętrami, gdzie nowe przyklecające ścianki, obalają się stare: a na ostatek dom cały od długiego zaniedbany czasu, walić się zaczyna, z gruntu się gruchoce, tylko mu jeszcze zewnętrzne gdzieniegdzie podwleczone upaść jaki czas nie dają podpory.”

Stanisław Konarski

„Nierządem Polska stoi” – nieźle ktoś powiedział,

Lecz drugi odpowiedział, że nierządem zginie.

Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko,

Że między ludźmi Polak, jest Boże igrzysko.

Krzysztof Opaliński

„Z narodu nieprzyjaciołom strasznego, z narodu mężnego, biernego i walecznego, z narodu który murem i zasłoną niedawnymi czasy był całego chrześcijaństwa, staliśmy się obmierzłym całemu prawie światu, przyszliśmy na pośmiewisko i ohydę u obcych i sąsiedzkich państw tak dalece, że o tym często mówią cudzoziemcy, że polska przyjaźń na nic się nie przyda, a nieprzyjaźń nic nie zaszkodzi.” 

Antoni Potocki

„Niech ustąpią przemądrzali naprawiacze państwa, którzy raczej z próżnej dociekliwości niż w oparciu o rzetelną wiedzę potępiają przyjętą w naszych obradach wolność sprzeciwiania się. Nie będę się z nimi wdawał w długie dyskusje; wystarczy aż nadto, gdy powiem, że jeśliby usunęli swobody zakładania weta, wyrządziliby ciężką szkodę Rzeczypospolitej.”

Andrzej Maksymilian Fredro

„Jeżeli te same prawa mają rządzić Rzeczpospolitą, to i tymi samymi karami należy karać przestępców. Nic bowiem mniej prawom nie przystoi, jak owa różnorodność w karaniu tej samej zbrodni, zależnie od tego, czy się jej ci, czy inni dopuścili, skoro zaiste – gdyby rzecz brać skrupulatnie – cięższa godzi się kara tym, co grzeszą na wyższych stopniach dostojeństwa niż ludziom podlejszej kondycji.” 

Andrzej Frycz Modrzewski

„Nie liberum veto zrodziło w Polsce anarchię, lecz odwrotnie, anarchia spowodowała, że zaczęto je stosować i uniemożliwiła jego zniesienie.”

Prof. Jarema Maciszewski

„Tylko wy, którzy rządzicie sprawami ludzkimi, myślcie o tym, by nauka była w poszanowaniu, sprzyjajcie ludziom uzdolnionym i pracowitym, bo tyle to znaczy, co sprzyjać chwale religii i pożytkowi Rzeczypospolitej.”

Andrzej Frycz Modrzewski

„Polska to dla Rosji pomost do Europy, a Bałtyk to nasze okno na świat.”

Car Piotr I Wielki

„Jest w najlepszym interesie wszystkich państw sąsiednich by wolna elekcja w Polsce nie zmieniła się w dziedziczną, bowiem ta pierwsza nie będzie bardziej skora we wprowadzaniu reform, szkodzących naszym interesom.”

Caryca Katarzyna II

„Nie oglądam się, co ze mną będzie, ale mówię, że kto kocha ojczyznę, powinien być za tym projektem.”

Stanisław August Poniatowski

po zaprzysiężeniu konstytucji 3 Maja 1791 r.

„Za złoto można wszystko w Polsce zdziałać.”

Król Prus Fryderyk II

„Istnieje konieczność zniesienia całkowitego przypominania istnienia suwerennego Królestwa Polskiego, skoro nastąpiło zlikwidowanie jego ciała politycznego przez uprawnione dwory cesarski i pruski. Obie wysokie umawiające się strony zobowiązują się nigdy nie umieszczać wśród tytułów i nazw im przysługujących, nazw łączących się z imieniem Królestwa Polskiego. Które obecnie i na zawsze uznane jest za nieistniejące.”

(Tajny artykuł konwencji zawartej między Rosją a Prusami w sprawie polskiej z 15/26 stycznia 1797 r. Artykuł został dołączony do oficjalnej konwencji w sprawie ostatecznego podziału ziem polskich między Prusy i Rosję. Austria tego samego dnia przyłączyła się do konwencji i podpisała tajny protokół o nieużywaniu nazwy: Królestwo Polskie.)

„Spójrzcie na Polskę, na tę ziemię dzielnych, na ten naród, który miłość ojczyzny posuwa do ubóstwienia! Na cóż się zdały jego zrywy – sąsiedzi i podły system społeczny uniemożliwiły wszystkie wysiłki. Biedni Polacy!”

Napoleon Bonaparte

„[…] Aż pięć dywizji wycofaliście z armii naddunajskiej, by je pchnąć nad granice Polski! Znam wasze podstępy! Wiem dobrze, o co wam chodzi – o Polskę!!!... Przysyłacie mi tu różne plany dotyczące Polski. Otóż wiedzcie, że nie dam tknąć jednej wsi, jednego młyna, jednej piędzi polskiej ziemi, choćby nawet wasze wojska stały na wzgórzach Montmartre!!!”

Napoleon do ambasadora Rosji Kurakina

(Waldemar Łysiak: „Cesarski poker”).

„Dość dla Polski wojennych pożarów,

Odstąp, Wodzu, francuskich sztandarów!

Dość krwi polskiej granatom, kartaczom, 

Każ na odwrót zatrąbić trębaczom! 

Ściągnij warty i pojrzyj na stronę: 

Biały orzeł ci niesie koronę!... 

Noc gwiazdami usiana… śpi Kraków. 

- Bóg powierzył mi honor Polaków!... 

Zdrada stoi i czyha za progiem… 

- Z tobą, Polsko, chcę mówić i z Bogiem, 

Wy mi dajecie ordynans i wolę!... 

Pistolety nabite na stole!...”

Artur Oppman:

„Noc w Krakowie”

„Nic łatwiejszego jak zostać sławnym i popularnym w Polsce. Mamy wielkich literatów, którzy nigdy nic nie pisali, wielkich obywateli, którzy nigdy nic dobrego dla kraju nie zrobili, wielkich dyplomatów, którzy ledwo czytać umieją. Sławy, reputacji, popularności dostać u nas można, jak lichego na jarmarkach towaru.” 

Maurycy Mochnacki

„Polska nie zginie brakiem obywatelstwa i cnoty, nie zginie brakiem męstwa i środków materialnych – ale zginie terroryzmem nierozumu.”

Maurycy Mochnacki

„Szli krzycząc: „Polska! Polska” – wtem jednego razu 

Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu; 

Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, 

Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna.” 

Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, 

Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”

Juliusz Słowacki:

„Szli krzycząc: „Polska! Polska!”

„Rzeczpospolitą diabli biorą, bo już tak bezsilna, na takie psy zeszła, że się nikomu nie może opędzić. Wszyscy lezą w jej granice jak przez rozgrodzony płot. To, co tu się ze Szwedami stało, nie przytrafiło się dotąd nigdy na świecie. […] Historia drugiego takiego przykładu nie podaje! Tfu, tfu! Panie kawalerze! kanalia w tym kraju żywie bez sumienia i ambicji!... I taki kraj nie ma zginąć?[…] Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby i na płaszcz wystarczyło, dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki przy Ukrainie się ostaje, niech Szwedzi z Brandenburczykiem o Prusy i wielkopolskie kraje się rozprawiają, niech Małopolskę bierze Rakoczy czy kto bliższy. Litwa musi być dla księcia Janusza, a z jego córką – dla mnie!”

Henryk Sienkiewicz:

„Potop”

„Są z Was niektórzy, którzy mówią: Niech lepiej Polska leży w niewoli, niż gdyby zbudzić się miała według arystokracji; a drudzy: Niech lepiej leży, niż gdyby zbudzić się miała według demokracji; a inni: Niech lepiej leży, niż gdyby miała granice takie, a inni owakie. Ci wszyscy są lekarzami, nie synami, i nie kochają matki Ojczyzny.” 

Adam Mickiewicz

„Żaden mądry ani uczciwy człowiek nie może pochwalić tych rozbiorów i nie może przyglądać się im, nie przepowiadając, że w jakiejś przyszłości wyniknie z nich wiele nieszczęścia dla wszystkich państw.”

Edmund Burke

(o rozbiorach Polski)

„Polska była zawsze rywalką i najbardziej nieubłaganym z wrogów Rosji.”

Car Mikołaj I

„Polska istnieć będzie, bo istnienie jej dla postępu ludzkości nie tylko jest potrzebnym, ale i koniecznym.”

Romuald Traugutt

„Polska powstająca z łona Słowiańszczyzny, jako prawa jej pani i przodowniczka, jako zachodnie przedmurze, dwóch miała nieprzyjaciół, w początkach swoich po wieki pierwszych Jagiellonów Niemcy, od wieku Jagiellonów do dni naszych Moskwę.”

Józef Szujski

„Niech każdy zbroję przymierza,

Niech gotuje ostrze broni,

Jak przystoi na rycerza,

Czas świętej walki nadchodzi, 

Wkrótce się Polska odrodzi.”

Julian Ursyn Niemcewicz:

„Pieśń wojenna”

„Zmysłu politycznego nie było nigdy do zbytku w Polsce. Cóż dopiero po trzydziestu latach bezprzykładnego ucisku, kiedy jedyną szkołą polityki był spisek, a jedyną katedrą chorobliwa literatura emigracji. Wyrosło pokolenie, które się jeszcze za Polskę nie biło: pokolenie to czytało i słyszało w mistycznym i na różne tony języku, że ofiarą, poświęceniem wszystko otrzymać można. Powstała w tym pokoleniu gwałtowna chęć czynu, poświęcenia i ofiary. Posiadało wiary tyle, ile potrzeba aby obałamucić sumienie, nie tyle, aby je pokierować. Było więc nieocenionym materiałem dla konspiracji.”

Paweł Popiel

„Jak żebrak, mający poczucie zacności swojej, nie odkrywa ran swoich przed ludźmi, tak wolałbym, aby ojczyzna moja nie tak często odzywała się do miłosierdzia, które ją ustawicznie zawodzi. Rzucą nam kawałek chleba, a w końcu powiedzą między sobą: czego ci ludzie chcą od nas? Za co mamy płacić karę ich lekkomyślności?”

Paweł Popiel

„Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma!

Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie.”

Artur Oppman:

„Pacierz za zmarłych”

„Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego, że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wyzyskać.”

Roman Dmowski

„W dawnej Polsce, skutkiem anomalii ustroju społecznego, a w następstwie politycznego, patriotyzm, który gdzie indziej polegał na wierności monarsze, na przywiązaniu do państwa i przejęciu się ambicjami państwowymi, zwyrodniał, ustępując miejsca nieograniczonemu przywiązaniu do swobód i przywilejów, zdolnemu szukać ich obrony u obcych przeciw własnemu państwu.”

Roman Dmowski

„Organizacja państwa nowożytna nie była dla narodu naszego celem lub ideałem, była warunkiem bytu, warunkiem osiągnięcia innych, wznioślejszych celów. Fakty uczą, że Polska, pomimo nieustannych prób i usiłowań, warunku tego nie umiała ostatecznie dopełnić, w walce z sąsiednimi państwami nie umiała się utrzymać i byt swój polityczny straciła.”

Prof. Michał Bobrzyński

„Nie przypadek, nie wojna nieszczęśliwa a nierówna, ani też przegrana bitwa zniosły państwo polskie. Nie unicestwiła go też sama wewnętrzna anarchia, nie rozpadło się. Nieprzerwany szereg przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych spowodował upadek państwa polskiego. Wewnątrz nagromadziło się tyle błędów politycznych, tyle grzechów społecznych, tyle zaniedbania ekonomicznego, tyle bezrządu, tyle słabości, tyle wadliwych urządzeń, że i słabemu sąsiadowi Polska nie byłaby przy końcu mogła stawić czoła. Na zewnątrz trzej sąsiedzi wzmagali się tymczasem w siłę i rosły ich żądze. Jednocześnie Polsce zabrakło odpornej mocy, wojskowych środków obrony, a do tego stopnia wszelkiej przezorności, zapobiegliwości i przymierzy, że nie jedno państwo zapragnęło ją podbić, ale trzy potężne mocarstwa połączyły się ze sobą i zgodziły, aby dokonać jej zaboru, zbyt łatwego w tych warunkach.”

Stanisław Koźmian

„Karać głupoty u nas nie tylko, że nikt nie chce, ale nikt nawet nie umie,[…]. Można u nas popełnić tysiące niedorzeczności, dać sobie świadectwo najpiękniej rozwiniętej nieudolności, przecież być zdolnym do wszystkiego i do wszystkiego powołanym. Niesłychana też jest w następstwie zasłaniającej ją bezkarności siła niedorzeczności u nas i zaprawdę wobec jej powodzeń sprawiedliwości zakryć musi zasmucone oblicze.”

Stanisław Koźmian

„Otóż u nas biorą często demagogię za demokrację, to jest popsucie i nadużycie zasady za zasadę.”

Stanisław Koźmian

„Jeżeli wieś nasza pozostanie polską nie tylko mową, ale duchem i wiarą, nie zginie Polska.”

Stanisław Koźmian

„Zawiść polska i zazdrość polska, ścigają się nie dlatego, że ktoś jest w posiadaniu stanowiska, które zająć by się pragnęło, lecz że na nim jest; nie sięgają po nie, ale zepchnąć pragną tego, kto je zajmuje. […] Zawiść i zazdrość są ogólnoludzkimi namiętnościami. Nieraz w dziejach objawiły się w wielkim stylu i niepospolitych skutkach. W Polsce doprowadziły do nikczemności lub niedorzeczności.”

Stanisław Koźmian

„O Ojczyzno! Choćbym został z Polaków sam jedny,

Głosić Ciebie nie przestanę samotny i biedny;

A jeżeli nas zostanie Ostatnich dziesięciu,

My