Pielęgniarstwo amerykańskie - Marcin Bill - ebook

Pielęgniarstwo amerykańskie ebook

Marcin Bill

0,0
10,10 zł

lub
Opis

Publikacja zawiera dwa eseje w zakresie pielęgniarstwa amerykańskiego oraz relacji jaka zachodzi między zdrowiem a stylem życia. Współczesna cywilizacja nie jest wolna od wielu chorób, których zapobieganie wymaga realizacji profilaktyki w ramach działań edukacyjnych pielęgniarki.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 22

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Marcin Bill

Pielęgniarstwo amerykańskie

© Marcin Bill, 2021

Publikacja zawiera dwa eseje w zakresie pielęgniarstwa amerykańskiego oraz relacji jaka zachodzi między zdrowiem a stylem życia. Współczesna cywilizacja nie jest wolna od wielu chorób, których zapobieganie wymaga realizacji profilaktyki w ramach działań edukacyjnych pielęgniarki.

ISBN 978-83-8245-668-4

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Styl życia a zdrowie

Istnieje istotna zależność między stylem życia a jakością zdrowia. Istotne jest, iż nie mówimy tutaj o kwestiach typowo medycznych, a więc o mikroorganizmach, infekcjach czy defektach genetycznych. Chodzi tutaj o sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień, jak żyjemy, jakiego rodzaju pożywienie jest dla nas typowe, czy preferujemy wysiłek fizyczny czy bierne spędzanie czasu przed komputerem lub telewizorem. Także takie kwestie, które z pozoru wydają się nieistotne, jak sposób reagowania na stres, radzenie sobie z emocjami, a więc cała gama wyuczonych zachowań, sposobów działania i reagowania odgrywa istotną rolę. W tym właśnie zakresie rozwój nowoczesnej, popartej szerokimi badaniami, nauki w zakresie promocji zdrowia odgrywa niezwykle ważną rolę, stanowiąc nie tyle uzupełnienie działań medycznych, ile ich dopełnienie.

Można nawet uciec się do stwierdzenia, iż promocja zdrowia stanowi ważniejszą od samej medycyny dziedzinę, gdyż jej zadaniem jest prewencja, nauka i edukacja, prowadzenie do zmian i uczenie samodzielnego ich powodowania, na rzecz zachowania zdrowia. Warunkiem dobrego zdrowia jest nie tylko wiedza i świadomość, ale czynne działanie jednostki, zespołu, mieszkańców społeczności lokalnej. W warunkach demokracji lokalnej współcześnie mamy możliwość faktycznego wpływania na środowisko i nasze otoczenie. W pracy niniejszej jednak generalnie zostanie przedstawiona kwestia zależności zagrożeń, jakie wynikają z określonego stylu życia. W zakresie innych kontekstów promocji zdrowia, sposobu, w jaki nauka ta wpisuje się w dziedziny społeczne, medyczne oraz całe spektrum życia w jego wielowymiarowości, przedstawione zostały w przypisach określone, warte uwagi ze względu na kontekst, pozycje literatury współczesnej.

Oczywiście, obok stylu życia na zdrowie wpływa wiele innych czynników pozamedycznych, jak poziom wykształcenia, strefa geograficzna, kultura, tradycja, poziom zamożności, niemniej wszystkie pozostałe elementy w jakiś sposób odnajdują się w efekcie w sposobie życia, określanym przez fachowców terminem QOL — Quality of Life. Oznacza ono, iż nawet osoba chora somatycznie może prowadzić styl życia, który — na przykład w przypadku chorych na raka — może prowadzić do poprawy zdrowia, a także dawać satysfakcję i zadowolenie, podobnie w wypadku osób trwale kalekich czy posiadających szeregów różnych nieuleczalnych defektów wad fizycznych czy umysłowych, na przykład w odniesieniu do osób autystycznych.

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego