PGP 2015/12 Zamknięcie roku 2015 - Opracowanie zbiorowe - ebook

PGP 2015/12 Zamknięcie roku 2015 ebook

0,0
36,19 zł

Opis

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy.

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy.

Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej

Etap II - Inwentaryzacja

Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy

Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

W publikacji omówiony został etap III i IV dotyczący weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Ponadto Czytelnik dowie się:
- Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe
- W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego
- W jaki sposób dokonać zamknięcia roku w PKPiR.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF