Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Poziom 2 Wypowiedzi ustne i pisemne Karty pracy - Konieczna Iwona, Młynarczyk-Karabin Ewelina, Smolińska Katarzyna - książka

Pewny start Zajęcia rewalidacyjne Poziom 2 Wypowiedzi ustne i pisemne Karty pracy książka papierowa

Konieczna Iwona, Młynarczyk-Karabin Ewelina, Smolińska Katarzyna

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

56,94 zł

Opis

Podstawowym celem publikacji jest doskonalenie sprawności językowych i umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej poprzez wzbogacenie doświadczeń językowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Karty pracy zarówno utrwalają wypowiedzi pisemne i ustne związane z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka oraz rozszerzają zakres słownictwa, jak i sprawdzają zastosowanie w nowych sytuacjach kompetencji, które uczeń zdobył podczas przyswajania określonej wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji z innymi osobami w przestrzenia społecznej.

Liczba stron: 128

Format (wymiary): 20.5x28.5cm

ISBN: 9788326229022