Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej - Strzała Marek - książka

Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej książka papierowa

Strzała Marek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Praca dr. Marka Strzały podejmuje temat o wyjątkowej doniosłości poznawczej w dziedzinie nauk prawnych z zakresu prawa wyznaniowego i prawa cywilnego. Chodzi o uczestnictwo wyznaniowych osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym i składanie przez nie ważnych oświadczeń woli ze skutkiem prawnym. Wyznaniowe osoby prawne to obszerny krąg podmiotów prawa, którymi są kościoły i inne związki wyznaniowe funkcjonujące w życiu społecznym i w obrocie cywilnoprawnym jako samodzielne podmioty wyposażone w osobowość prawną. (…) Celem badawczym pracy jest analiza przesłanek istnienia wyznaniowej osoby prawnej na gruncie prawa polskiego, a następnie rozważenie kompleksowo zagadnienia istoty i form działania organu czy innego podmiotu będącego jej reprezentantem w obrocie. (…) Zwraca uwagę rozległość i głęboko analityczny charakter rozważań i w konsekwencji uderzająca trafność sądów i wniosków. (…) Praca dr. Marka Strzały stanowi niezwykle dojrzałe studium naukowe z zakresu prawoznawstwa, przynoszące bardzo kompleksowy obraz podjętej problematyki oświadczeń woli wyznaniowych osób prawnych w obrocie prawnym w aspektach historycznym, porównawczym i prawnopozytywnym. Jej lektura pozwala na pogłębione zrozumienie, czym są w swej istocie wyznaniowe osoby prawne, w jakim zakresie i w jaki sposób mogą one skutecznie pod względem prawnym podejmować działania w obrocie prawnym. Pomimo dużego ładunku teoretycznego praca w znacznym zakresie dostarcza wiedzy niezbędnej dla praktyki prawnej.
Z recenzji prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka

Marek Strzała – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, prawa kościelnego i prawa cywilnego.

Liczba stron: 774

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788381381055