Osiąganie celów - Ilona Bednarska - ebook

Osiąganie celów ebook

Ilona Bednarska

0,0
30,29 zł

lub
Opis

Książka przedstawia wybrane sposoby osiągania celów wraz z praktycznymi przykładami. Wychodzi od określenia wartości, a następnie przechodzi do sposobów wyznaczania celów. Wszystkie zaprezentowane ćwiczenia podparte są praktycznymi przykładami i ćwiczeniami.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 22
Ilona Bednarska

Osiąganie celów

Jak osiągnąć sukces?

© Ilona Bednarska, 2020

Książka przedstawia wybrane sposoby osiągania celów wraz z praktycznymi przykładami. Wychodzi od określenia wartości, a następnie przechodzi do sposobów wyznaczania celów. Wszystkie zaprezentowane ćwiczenia podparte są praktycznymi przykładami i ćwiczeniami

ISBN 978-83-8221-653-0

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wprowadzenie

Osiąganie celów jest w dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem — zarówno na gruncie biznesu jak i życia osobistego. Świadczyć może o tym ilość powstałych publikacji — książkowych, w formie artykułów w Internecie, magazynach czy też dłuższych i krótszych filmów na youtubie. Jednak nadal temat wydaje się być niewyczerpany dostatecznie. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas może mieć różne cele do osiągnięcia. Opracowano dotychczas wiele metod — skutecznych dla innych, nieskutecznych dla drugich. Metod sprawdzających się w jednych realiach, ale w innych nie przynoszących oczekiwanych lub w ogóle żadnych rezultatów.

Nawet jeśli pewne cele są identyczne dla każdego, nawet jeśli wykorzystywać będziemy te same techniki osiągania celów, to każdy z nas startuje z innego punktu, ma inne zasoby i możliwości psychofizyczne. Oznacza to, że zapoznanie się z jedną czy dwiema propozycjami autorów może nie być efektywne dla nas samych, nawet jeśli przedstawione tam metody i techniki okazały się skuteczne dla autorów. Warto jest zatem sięgać do różnych źródeł, szukać inspiracji, a przede wszystkim warto jest szukać osób podobnych do nas, które odniosły sukces w osiąganiu celów. Poszukiwanie jest zatem warte zachodu — chodzi bowiem o nasz sukces.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje tematu. Przedstawia wybrane istotne zagadnienia teoretyczne związane z osiąganiem celów. W mojej ocenie istnieje wiele wartych uwagi podejść teoretycznych w omawianym temacie. Nie mam jednak możliwości przedstawienia ich wszystkich w jednej, jakby nie było, krótkiej książce. Z drugiej strony nie ma też sensu zbierać w jednym miejscu wszystkich teorii i hipotez — książka mogłaby stać się chaotyczna i niezrozumiała. Postanowiłam zatem wybrać te informacje, które dla mnie stały się inspiracją do zmiany własnego życia oraz postawienia sobie celów do realizacji. Dlaczego? Sama skorzystałam, i nadal korzystam, z prac wielu autorów (książek, blogów, kursów i szkoleń online), które traktują o osiąganiu celów. Niniejsza książka jest próbą zebrania tego wszystkiego, co do tej pory okazało się dla mnie najistotniejsze w drodze do zmiany.

Pierwsza część książki prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z realizacją celów i osiąganiem sukcesów. Natomiast w kolejnej części przedstawiam praktyczne plany działań, które mają doprowadzić mnie — mam nadzieję, do zdobycia mojego Mont Blank. Zwróć uwagę, że są to moje koncepcje. Nie wiem jeszcze, czy będą one dla mnie skuteczne — jestem dopiero na początku ich realizacji. Tym bardziej nie wiem, czy spełnią się u Ciebie, ponieważ jesteśmy różni, nasz start znajduje się w innym miejscu. Mamy również inne możliwości.

Przed