Orzeczenia w procesie cywilnym - Agnieszka Góra-Błaszczykowska - książka

Orzeczenia w procesie cywilnym książka papierowa

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożliwiających m.in. profesjonalne przygotowanie się do sporządzania uzasadnienia wyroku przez sędziego czy sporządzania środka zaskarżenia przez pełnomocnika procesowego.

Publikacja zawiera także konkretne podpowiedzi, w jaki sposób przygotować się do pisania pozwów, czy zaskarżania orzeczeń, dzięki temu, że wzbogacona jest licznymi przykładami, wskazówkami „Ważne dla praktyki” oraz przeglądem najnowszego orzecznictwa pogrupowanego w zakresie omawianych zagadnień w linie orzecznicze. Ten wybór orzecznictwa ma ogromne znaczenie praktyczne – przyporządkowany został konkretnym zagadnieniom, autor wskazuje także orzeczenia mające najistotniejsze znaczenie dla praktyki, a także odmienne rozstrzygnięcia sądu, które pozwalają na znalezienie argumentów do obrony racji klienta w sytuacjach problematycznych.

Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych przez aplikantów zawodów prawniczych.

Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z wydaniem wyroku:

częściowego,
zaocznego,
wstępnego, oraz
z natychmiastową wykonalnością wyroku.

Skomentowane zostały także zagadnienia poświęcone:

wyrokom zaocznym,
sprostowaniu, uzupełnieniu i wykładni wyroku,
nakazom zapłaty oraz
postanowieniom sądu.

Szczegółowo skomentowane zostały także kwestie prawomocności orzeczeń sądowych w związku z bardzo praktycznym znaczeniem tych zagadnień dla kwestii ich zaskarżania.

Prezentowany komentarz, dzięki wieloletniej praktyce prawniczej Autorki jako sędziego i dokonanej analizie orzecznictwa w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do praktycznego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezentowana książka dzięki praktycznym wskazówkom Autorki:

radcom prawnym i adwokatom zapewni odpowiednie przygotowanie się do składania środków odwoławczych i skutecznego stosowania przepisów KPC,
sędziom ułatwi wyrokowanie i pisanie uzasadnień,
aplikantom sądowym, adwokackim i radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do wykonywania zawodu i właściwego zachowania się w sądzie,
zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Liczba stron: 256

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325562977

Wydanie: 2