Orbis Linguarum 46 - Białek Edward, Jabłecki Tomasz, Lopuschanskyj Jaroslav - książka

Orbis Linguarum 46 książka papierowa

Białek Edward, Jabłecki Tomasz, Lopuschanskyj Jaroslav

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Das Niveau der Entfaltung des verstehenden Horens slowakischer Schuler
der ausgehenden Sekundarstufe I in der Fremdsprache Deutsch

Warmbrunn als Bad im Lichte des Werkes Grundliche Beschreibung Hirschbergischen Warmen Bades vom Kurarzt Caspar Schwenckfeldt

Challenging and channelling cross-curricular content in a language class: theoretical considerations

Lem Reread: What May a Stylometric Analysis of Stanisław Lem’s Novels Say Confronted With Their Conventional Classification?

Szkic do portretu Magdaleny Zawadzkiej (na podstawie jej felietonów oraz wspomnień)

Paradygmaty antropologii ciała w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Dyskurs wojenny i kulturowy

Ekfrastyczne wiersze księdza Franciszka Kameckiego

Kolokwializacja języka w przekładzie, czyli jak „Goodfellas” staje się „Chłopcami z ferajny”

Amerykańska proza w tłumaczeniu na język polski jako jeden z nośników kultury amerykańskiej

Zmienność granic normy językowej (na materiale źródeł leksykograficznych). Cz. III: Słownictwo nacechowane w polszczyźnie XX wieku

Język rosyjski w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym (1832–1864)

Niemiecka i polska leksyka z zakresu piłki nożnej: analiza leksykalno-morfologiczno-semantyczna

Ochrona mniejszości narodowych w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. – wybrane zagadnienia

Renesans polskich koncepcji prawnonaturalnych okresu międzywojennego

Ludwig Guttmann – wrocławski lekarz, który przywracał godność

Jak oceniać i mierzyć poziom biegłości językowej uczniów? Nowa monografia poświęcona wybranym aspektom ewaluacji i pomiaru w procesie glottodydaktycznym

Publikacja na temat słowotwórczych gier słownych w języku niemieckim

Liczba stron: 540

Format (wymiary): 16.5x24.5cm

ISBN: 9788379773121