Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych - Marek Smakuszewski - ebook

Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych ebook

Marek Smakuszewski

0,0
8,45 zł

Opis

Podatnicy mają ustawowy obowiązek ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. Większość z tych opłat stanowi dla nich koszt podatkowy, a rachunkowo zaliczane są w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W opracowaniu przedstawiamy jakie opłaty są kosztem podatkowym, a które tego kosztu nie stanowią. W publikacji także informujemy, jak powinny być prawidłowo dokumentowane różnego rodzaju opłaty, ze szczególnym uwzględnieniem opłat wpłacanych na rzecz organów administracji.

Publikacja zawiera przykłady i tabelaryczne zestawienie opłat nie stanowiących kosztów podatkowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF