Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym - Białek Maciej, Chojnacki Daniel, Grabarczyk Tymon - książka

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym książka papierowa

Białek Maciej, Chojnacki Daniel, Grabarczyk Tymon

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku 2018 r. świadczeń pieniężnych za korzystanie z usług wodnych i zarządzanie zasobami wodnymi.

Analizie poddano prawne oraz faktyczne okoliczności towarzyszące poszczególnym sposobom korzystania z wód objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty. Będzie to dotyczyć w szczególności rodzajów opłat dotychczas nieznanych w polskim prawie m.in. opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.

Autorzy książki w przystępny sposób zaprezentowali zreformowany tryb ustalania wysokości opłat za usługi wodne oraz instrumenty służące kwestionowaniu rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie. Publikacja odnosi się również do kwestii wyłączeń i zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za usługi wodne. Dodatkowo zwrócono uwagę na istotną rolę przepisów przejściowych dla kształtowania wysokości opłat. Uzupełnieniem tego jest przybliżenie mechanizmu sankcyjnego – opłat podwyższonych, w tym zasad towarzyszących obliczaniu i weryfikacji ich wysokości, a także odraczaniu terminu ich płatności lub zmniejszaniu ich wysokości.

Poradnik odpowiada m.in. na następujące pytania:

Czym są i kogo dotyczą opłaty za usługi wodne?
W jaki sposób ustalana jest wysokość opłat za usługi wodne?
Jakie są procedury kwestionowania jej wysokości?
W jakim zakresie Prawo wodne objęło obowiązkiem uiszczenia opłaty czynności dotychczas nim nieobjęte?
Czy za naruszenie przepisów Prawa wodnego grozi administracyjna kara pieniężna?
Kiedy organy mogą wymierzać opłaty podwyższone?
Czy można ubiegać się o zmniejszenie wysokości/umorzenie opłaty podwyższonej lub jej odroczenie?

Liczba stron: 164

Format (wymiary): 16.0x24.0cm

ISBN: 9788381286183

Wydanie: 1