Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - Bartłomiej Mazurkiewicz, Magdalena Januszewska - ebook
58,91 zł

Opis

Problematyka umieszczania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS) oraz ponoszenia odpłatności za ich pobyt jest trudna i złożona. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie postępowania w przedmiocie nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca DPS oraz inne podmioty zobowiązane. Jednocześnie poruszono kwestię ściągalności należności od członków rodziny pensjonariusza.

Książka zawiera ponadto wzory niezbędnych decyzji:

  • o skierowaniu do DPS,
  • o ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS,
  • zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS,
  • ustalającej wnoszenie zastępczo przez gminę opłaty za pobyt w DPS,
  • o zwolnieniu z odpłatności za pobyt w DPS,
  • o zmianie decyzji o skierowaniu do DPS,
  • o uchyleniu decyzji o skierowaniu do DPS.
  • W publikacji zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania sprawy.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne