Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości - Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo - książka

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości książka papierowa

Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.

Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z nieruchomościami odgrywają istotną rolę w procesie inwestycyjnym i są związane z obrotem nieruchomościami. Wysokość poszczególnych danin publicznych bezpośrednio wpływa na rentowność planowanych inwestycji.

Autorzy koncentrują się na skutkach ekonomicznych związanych z:
- wejściem w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- podziałem działki, a także
- wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
Książka łączy zagadnienia ogólne ze studium przypadku, czyli sytuacjami, które nie są zjawiskiem powszechnym jednak mogą potencjalnie wystąpić. Omawia również zagadnienia opłat publicznych i roszczeń dotyczących nieruchomości w kontekście bogatego dorobku orzecznictwa (przywołano około 600 orzeczeń sądów administracyjnych i sądów powszechnych).

W opracowaniu znajdziesz m.in.:
- zagadnienia dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i instytucji tzw. renty planistycznej,
- roszczenia przysługujące właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu z tego tytułu w sytuacji spadku wartości nieruchomości,
- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- analizę operatu szacunkowego wartości nieruchomości, który stanowi podstawowy dowód w postępowaniach dotyczących nieruchomości,
- roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
- zagadnienia dotyczące opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Liczba stron: 364

Format (wymiary): 20.4x14.2

ISBN: 9788381244053

Wydanie: 1