Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych - Jerzykowski Jarosław - książka

Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych książka papierowa

Jerzykowski Jarosław

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

129,00 zł

Opis

Stan prawny: 24 czerwca 2021 r.

Książka zawiera obszerne omówienie tematyki środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Autor stara się rozstrzygać trudne zagadnienia interpretacyjne związane z poszczególnymi instytucjami.
W publikacji w sposób szczegółowy skomentowano postanowienia działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, prezentując poszczególne regulacje nowej polskiej ustawy na tle tzw. dyrektyw odwoławczych Unii Europejskiej (dyrektywy 89/665/EWG oraz dyrektywy 92/13/EWG), a także dotychczasowego dorobku orzeczniczego KIO oraz sądów okręgowych rozpoznających skargi na jej orzeczenia.
W opracowaniu oprócz zagadnień, które obowiązywały dotychczas, szczegółowo przedstawiono nowe regulacje zawarte w ustawie z 2019 r., w tym:
• wprowadzenie powszechnego (tzn. niezależnego od wartości zamówienia) odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
• wyodrębnienie w ustroju sądów powszechnych wyspecjalizowanego sądu w postaci sądu zamówień publicznych,
• przyznanie stronom powszechnej skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
Autor podejmuje próbę odniesienia dotychczasowych wykładni ukształtowanych pod rządami przepisów ustawy z 2004 r. do nowej regulacji z 2019 r. oraz wskazuje i szczegółowo omawia różnice pomiędzy poprzednio obowiązującym, a aktualnym stanem prawnym.
Książka jest przeznaczona dla zamawiających oraz wykonawców, a także dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz kontrolujących postępowania. Będzie cenną lekturą dla aplikantów i wszystkich tych, którzy postanowili rozszerzyć wiedzę w zakresie zamówień publicznych.

Liczba stron: 256

ISBN: 9788382462197

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0