Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jak przygotować skuteczny środek ochrony prawnej - Anita Elżanowska, Daniel Szczęsny - ebook
Opis

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej to często ostatnia szansa podważenia decyzji zamawiającego i zdobycia intratnego zamówienia. Dlatego wykonawcy są często bardzo zdeterminowani, aby zarzucić organizatorowi postępowania błąd w ocenie oferty konkurenta i tym samym wyeliminować go z przetargu.
Poradnik omawia m.in.:
- elementy oferty obarczone największym ryzykiem błędu,
- ustawowe terminy wnoszenia odwołań,
- praktyczne aspekty formułowania formalnie poprawnej treści odwołania.
W poradniku znajduje się także gotowy wzór takiego odwołania!

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0

Podobne