Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS -  - ebook

Odroczenie, rozłożenie na raty składek ZUS.Tarcza antykryzysowa.Prawo Pracy i ZUS ebook

0,0
19,90 zł

Opis

Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie zadłużenia składkowego na raty to ulgi w spłacie ZUS, które przysługują na ogólnych zasadach wskazanych w ustawie systemowej. Uzyskanie jednej z wyżej wymienionych ulg wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia odsetek od zadłużenia. Na mocy tzw. tarczy antykryzysowej – w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia zadłużenia składkowego na raty nie będzie pobierana opłata prolongacyjna. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz uproszczony wzór wniosku o ulgę – odroczenie lub rozłożenie na raty – bez opłaty prolongacyjnej.
W publikacji przedstawiono odpowiedzi m.in. na pytania: Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi? Czy skorzystanie z ulgi wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy? Czy ulga może dotyczyć składek za 2019 r.? W jaki sposób i do kiedy złożyć wniosek?

ATUTY PUBLIKACJI:
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zagadnienia na konkretnych przykładach oraz wzór wypełnionego wniosku o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty).

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF