Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej - Zbigniew Banaszczyk - książka

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej książka papierowa

Zbigniew Banaszczyk

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej to publikacja obejmująca zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami, związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, przypisanej określonym podmiotom stosunków cywilnoprawnych (Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym, wykonującym tę władzę z mocy prawa).

Opracowując niniejszą publikację Autor wyszedł poza ramy tradycyjnych źródeł prawa cywilnego i poddał analizie wszelkie przepisy, odnoszące się do omawianej problematyki. Temat niniejszej pracy został zakreślony w taki sposób, aby prezentowała ona całość regulacji prawnej dotyczącej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez władzę publiczną i obejmowała zarówno przypadki zgodnego, jak i niezgodnego z prawem jej wykonywania.
Publikacja zawiera uwagi historyczne, w których prześledzono wprowadzenie i rozwój instytucji w polskim prawie oraz pozakodeksowe przypadki tej odpowiedzialności. Autor poruszył również kwestię odpowiedzialności za naruszenie prawa unijnego oraz rozstrzygania sporów w zakresie omawianej odpowiedzialności.

Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, przegląd orzecznictwa, poglądy doktryny, a także wprowadzono wiele uwag de lege ferenda.

Liczba stron: 548

Format (wymiary): 14.0x22.0cm

ISBN: 9788325569471

Wydanie: 2

Oceny
0,0
0
0
0
0
0