Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli - Lidia Marciniak - książka

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli książka papierowa

Lidia Marciniak

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

- katalog kar porządkowych,
- tryb nakładania kar - w tym terminy oraz sposoby ukarania,
- zatarcie kary.
W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje:

- katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- procedurę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
- terminy nałożenia kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcie,
- wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym.
Opracowanie wzbogacone zostało komentarzem autorskim, procedurami oraz przykładowymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej.
Stan prawny 1 styczeń 2015 r.

Liczba stron: 140

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788326480829

Wydanie: 1