Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębio - Bartosiewicz Paweł - książka

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębio książka papierowa

Bartosiewicz Paweł

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Autor dogłębnie analizuje pozycję prawną banku wobec klienta w obliczu wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu, a także porusza zagadnienia istotne dla uczestników rynku finansowego (zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców).
W opracowaniu uwzględniono m.in. znowelizowane przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu oraz tendencje rozwojowe w dziedzinie odpowiedzialności banków, które pojawiły się w ostatnich latach. Omówiono w szczególności zmiany dokonane na przełomie 2015–2016 r., w tym nowelizacje art. 75 i 75c ustawy – Prawo bankowe oraz art. 256 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:
• Czy bank może być traktowany wobec kredytobiorcy jako uprzywilejowana „instytucja zaufania publicznego”?
• Jaka jest natura stosunku prawnego pomiędzy bankiem i kredytobiorcą oraz czy zawiera element doradztwa?
• Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?
• Jakie są następstwa złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy obiektywnie nie zaistniały przesłanki wypowiedzenia?
• Czy zasady współżycia społecznego mogą powstrzymać bank od dochodzenia spłaty kredytu?
• Czy bank może być odpowiedzialny odszkodowawczo wobec klienta i pozostałych interesariuszy, gdy domaga się zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej?
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników banków zatrudnionych w departamentach restrukturyzacji i windykacji, departamentach ryzyka oraz departamentach prawnych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także dla syndyków i doradców restrukturyzacyjnych.

Liczba stron: 488

Format (wymiary): 14.8x21.0

ISBN: 9788381077057

Wydanie: 1