Odpady komunalne. Nr 12/2015 - Opracowanie zbiorowe - ebook
Opis

  • Ustawy o odpadach
  • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  • Prawa ochrony środowiska
  • Innych przepisów istotnych w gospodarce odpadami komunalnymi
  • Technologii gospodarki odpadami
  • Finansów w gospodarce odpadami komunalnymi

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Liczba stron: 0