Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie - Anna Haładyj prof. KUL - ebook

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie ebook

Anna Haładyj prof. KUL

0,0
149,00 zł

Opis

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie koncentrujące się wyłącznie na analizie przesłanek odmowy udostępnienia informacji o środowisku.

W opracowaniu omówiono przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie z uwzględnieniem nowelizacji, która wprowadziła w miejsce katalogu przesłanek obligatoryjnej odmowy ich udostępniania (tzw. tajemnic bezwzględnych) kierowaną do władz publicznych dyrektywę ważenia interesów przemawiających za ich udostępnieniem w następstwie badania potencjalnych szkód dla określonych wartości podlegających ochronie, które ich udostępnienie mogłoby wywołać. W monografii poruszono kwestię odmowy dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie z uwzględnieniem perspektywy prawa publicznego międzynarodowego i unijnego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0