Opis

Gramatyka języka polskiego to systematyczna prezentacja gramatyki polskiej, w której Autorka zaprasza do zabawy i samodzielnego "odkrywania" systemu gramatycznego języka polskiego. Taki sposób wprowadzania w zawiłości gramatyki polskiej jest bardziej przyjazny i dodatkowo motywuje do nauki. Z kolei liczne żartobliwe przykłady zdań i ilustracje wyjaśniające trudne zagadnienia gramatyczne wspomagają zapamiętanie gramatycznych zasad i reguł gramatycznych. Dla osób preferujących klasyczny styl uczenia się języka Autorka proponuje przejrzyste tabele i komentarz.
Wersja językowe: angielska i niemiecka, zostały opracowane w sposób komparatywny, co pozwala uczącemu się obcojęzycznemu studentowi szybciej wychwycić różnice między systemem języka polskiego i niemieckiego oraz systemem języka polskiego i angielskiego, a tym samym na szybsze opanowanie gramatyki polskiej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 160

Popularność

lub

Książka „ODKRYWAMY JĘZYK POLSKI. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego” powstała w ramach projektu „Hurra!!!” Socrates Lingua 2

(103360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2)

SOCRATES TRANSNATIONAL CO-OPERATION PROJECT LINGUA ACTION 2

DEVELOPMENT OF TOOLS AND MATERIALS HURRA!!! A COMPREHENSIVE SET OF POLISH TEACHING AND LEARNING MATERIALS

103360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2

This project has been carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme.

The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Tytuł oryginału: Liliana Madelska. 2007. Polnisch entdecken. Kraków: Prolog

Redaktor prowadzący serii HURRA!!!: Agata Stępnik-Siara

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. dr hab. Stefan Michael Newerkla

Ośrodki współpracujące i testujące książkę:

Uniwersytet Wiedeński, Instytut Slawistyki (www.univie.ac.at/slawistik)

The Brasshouse Centre Birmingham (www.birmingham.gov.uk/brasshouse)

Kolleg für Polnische Sprache und Kultur Berlin (www.kolleg.pl)

Projekt graficzny: Studio Quadro (www.quadro.com.pl)

Łamanie: ERKA Pogotowie Reklamowe (www.erka-pr.com), Liliana Madelska

Projekt okładki: Studio Quadro (www.quadro.com.pl)

Ilustracje: Bogna Sroka, Bartosz Mucha

Redakcja językowa i korekty: Zespół Prologu

Copyright © by Liliana Madelska and PROLOG Szkoła Języków Obcych, Kraków 2013

ISBN 978-83-60229-35-4

PROLOG Szkoła Języków Obcych

ul. Bronowicka 37, 30-084 Kraków

tel./fax +48 (12) 638 45 50, tel. +48 (12) 638 45 65

e-mail: [email protected]

www.prolog.edu.pl

sklep online: www.prologpublishing.com

Wersja epub i mobi | Graphito studio graficzne, www.graphito.pl

Plik ePub przygotowała firma eLib.pl

al. Szucha 8, 00-582 Warszawa

e-mail: [email protected]

www.eLib.pl

1Wprowadzenie

Wiele osób lubi czytać książki przygodowe czy też oglądać kryminały. Przestępstwo to złamanie pewnych reguł. Każdy naturalny język bazuje na systemie reguł gramatycznych – niektóre wyrazy i zwroty tych reguł przestrzegają, inne się z nich wyłamują... W tej książce prezentujemy język polski krok po kroku w taki sposób, aby Czytelnik, jak detektyw, mógł samodzielnie odkrywać reguły gramatyczne rządzące polszczyzną; przestępcy to wyjątki od reguł: trzeba na nie szczególnie uważać, ale jest ich na szczęście niewiele.

Podręcznik prezentuje zagadnienia gramatyczne od poziomu podstawowego do średniego ogólnego (A0 do B1, por. Martyniuk 2003), chociaż tematy w nim omawiane znacznie poza poziom B1 wykraczają. Starano się, by nie zabrakło niczego, co jest istotne dla komunikacji lub co może zainteresować ambitnego Studenta.

Wszystkie osoby korzystające z tego podręcznika, także te bez przygotowania językoznawczego, są od samego początku zachęcane do samodzielnej pracy. Gramikony, czyli ikonki towarzyszące terminom językoznawczym, powinny ułatwić naukę Czytelnikom słabo obeznanym z kategoriami gramatycznymi, istotnymi dla współczesnej polszczyzny.

Staramy się tu przedstawić funkcjonowanie systemu językowego możliwie prosto i przejrzyście, gdyż podręcznik jest przeznaczony dla osób uczących się oraz nauczających języka polskiego jako obcego. Wszystkich, których interesuje naukowy opis polszczyzny, polecamy opracowania akademickie.

Za pomoc w opracowaniu polskiej wersji językowej dziękuję serdecznie Małgorzacie Warchoł-Schlottmann, a za cierpliwość w przygotowaniu książki do druku – Małgorzacie Chrzanowskiej.

• Ze wstępu do oryginału niemieckiego (Madelska 2007):

Bez współpracy ze strony Studentów nie miałabym ani wielu pomysłów, ani motywacji do pracy nad tym podręcznikiem. To podniecające, móc wraz z młodymi ludźmi odkrywać tajemnice języka; za te wszystkie szczęśliwe godziny pragnę złożyć moim Uczniom gorące podziękowania.

Liliana Madelska

2Jak się uczyć? Jak uczyć języka polskiego jako obcego?

Odkrywamy język polski, Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego przeznaczona jest:

• dla tych wszystkich, którzy z językiem polskim już się zetknęli, ale chcieliby pogłębić jego znajomość, na przykład dla młodzieży ze środowisk polonijnych;

• dla osób, które uczą języka polskiego, chociaż nie mają polonistycznego wykształcenia;

• dla nauczycieli języka polskiego, którzy uczą studentów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych lub grupy wielojęzyczne, korzystających z podręczników Odkrywamy język polski[1] w wersji angielskiej i niemieckiej.

Nauka języka obcego wymaga wiele czasu i ćwiczeń: dużo materiału trzeba opanować pamięciowo, nie dotyczy to jednak podstaw gramatyki. Głównym zadaniem opisu gramatycznego języka jest pokazanie, jak funkcjonuje system językowy. Lepiej poznawać działanie tego systemu w sposób indukcyjny, poprzez samodzielne formułowanie zasad, niż poprzez uczenie się na pamięć gotowych regułek.

[1] Ciąg dalszy w wersji pełnej

3Wymowa i ortografia

3.1.Litery

Dostępne w wersji pełnej

3.2.Dźwięki mowy
3.2.1.Spółgłoski

Dostępne w wersji pełnej

3.2.2.Samogłoski

Dostępne w wersji pełnej

3.2.3.Specyficzne trudności

Dostępne w wersji pełnej

3.3.Wymowa

Dostępne w wersji pełnej

3.4.Akcent

Dostępne w wersji pełnej

3.5.Czytanie

Dostępne w wersji pełnej

3.6.Alternacje[2]

Dostępne w wersji pełnej

[2] Mając do wyboru synonimy typu alternacje / oboczności wybieramy internacjonalizmy, gdyż są one łatwiej zrozumiałe dla wielu osób, uczących się języka polskiego.

4Czasownik

4.1.Czasownik i związane z nim problemy
4.1.1.Trudności translacyjne

Dostępne w wersji pełnej

4.1.2.Łączliwość syntaktyczna czasownika

Dostępne w wersji pełnej

4.1.3.Aspekt

Dostępne w wersji pełnej

4.1.4.Wielofunkcyjność zakończeń czasownika

Dostępne w wersji pełnej

4.2.Czas teraźniejszy: grupy koniugacyjne
4.2.1.Koniugacja regularna

Dostępne w wersji pełnej

4.2.2.Koniugacja nieregularna

Dostępne w wersji pełnej

4.3.Czas teraźniejszy: czasowniki modalne
4.3.1.O możliwościach tłumaczenia

Dostępne w wersji pełnej

4.3.2.Odmiana czasownika

Dostępne w wersji pełnej

4.3.3. Moralne zobowiązanie: powinienem / powinnam

Dostępne w wersji pełnej

4.4.Czas przeszły

Dostępne w wersji pełnej

4.5.Czas przyszły
4.5.1.Czas przyszły niedokonany

Dostępne w wersji pełnej

4.5.1.Czas przyszły niedokonany

Dostępne w wersji pełnej

4.5.2.Czas przyszły dokonany

Dostępne w wersji pełnej

4.6.Pary aspektowe

Dostępne w wersji pełnej

4.7.Czasowniki ruchu

Dostępne w wersji pełnej

4.8.Prefiksacja a modyfikacja znaczenia

Dostępne w wersji pełnej

4.9.Tryb rozkazujący
4.9.1. Budowa form drugiej osoby liczby pojedynczej

Dostępne w wersji pełnej

4.9.2.Budowa pozostałych form trybu rozkazującego

Dostępne w wersji pełnej

4.9.3.Tryb rozkazujący i aspekt

Dostępne w wersji pełnej

4.9.4.Partykuły wzmacniające

Dostępne w wersji pełnej

4.10.Tryb przypuszczający

Dostępne w wersji pełnej

4.11.Konstrukcje zwrotne

Dostępne w wersji pełnej

4.12.Strona bierna

Dostępne w wersji pełnej

4.13.Konstrukcje nieosobowe

Dostępne w wersji pełnej

4.14.Polskie formy czasownikowe: przegląd

Dostępne w wersji pełnej

5Rzeczownik

5.1.Przypadek: funkcje

Dostępne w wersji pełnej

5.2.Rzeczowniki: kategorie gramatyczne

Dostępne w wersji pełnej

5.3.Przypadek: przegląd

Dostępne w wersji pełnej

5.4.Rzeczownik: słowotwórstwo

Dostępne w wersji pełnej

5.5.Odmiana: liczba pojedyncza
5.5.1. Wprowadzenie

Dostępne w wersji pełnej

5.5.2.Rodzaj męski

Dostępne w wersji pełnej

5.5.3.Rodzaj nijaki

Dostępne w wersji pełnej

5.5.4.Rodzaj żeński

Dostępne w wersji pełnej

5.5.5.Alternacje w miejscowniku liczby pojedynczej

Dostępne w wersji pełnej

5.6.Odmiana: liczba mnoga
5.6.1.Rodzaj męski: liczba mnoga

Dostępne w wersji pełnej

5.6.2.Rodzaj żeński: liczba mnoga

Dostępne w wersji pełnej

5.6.3. Rodzaj nijaki: liczba mnoga

Dostępne w wersji pełnej

5.6.4.Rzeczowniki, liczba mnoga: podsumowanie

Dostępne w wersji pełnej

5.7.Odmiana nazwisk i formy grzecznościowe

Dostępne w wersji pełnej

5.8.Osobliwości w odmianie rzeczowników

Dostępne w wersji pełnej

5.9.Rzeczownik: podsumowanie

Dostępne w wersji pełnej

5.10. Czy znajomość gramatyki jest niezbędna?

Dostępne w wersji pełnej

6Przymiotnik

6.1.Odmiana

Dostępne w wersji pełnej

6.2.Stopniowanie przymiotników
6.2.1.Budowa stopnia wyższego

Dostępne w wersji pełnej

6.2.2.Budowa stopnia najwyższego

Dostępne w wersji pełnej

6.2.3.Stopniowanie przymiotników za pomocą środków leksykalnych

Dostępne w wersji pełnej

6.2.4.Stopniowanie przymiotników za pomocą środków słowotwórczych oraz konstrukcje idiomatyczne

Dostępne w wersji pełnej

6.3.Formy zdrobniałe (deminutywne)

Dostępne w wersji pełnej

6.4.Typowe konstrukcje syntaktyczne (składniowe)
6.4.1. Składnia konstrukcji porównawczych

Dostępne w wersji pełnej

6.4.2.Miejsce przymiotnika względem rzeczownika

Dostępne w wersji pełnej

6.4.3.Typ zdania: „X jest + przymiotnik (+ Y)”

Dostępne w wersji pełnej

7Zaimek

7.1. Wprowadzenie

Dostępne w wersji pełnej

7.2.Zaimki osobowe

Dostępne w wersji pełnej

7.3.Zaimki dzierżawcze
7.3.1. Zaimki dzierżawcze: wzór odmiany

Dostępne w wersji pełnej

7.3.2.Zaimki dzierżawcze: podsumowanie

Dostępne w wersji pełnej

7.3.3.Dalsze zaimki o deklinacji przymiotnikowej

Dostępne w wersji pełnej

7.4.Zaimki zwrotne
7.4.1.Zaimek zwrotno-dzierżawczy swój

Dostępne w wersji pełnej

7.4.2.Zaimki zwrotne się, siebie

Dostępne w wersji pełnej

7.5.Zaimki wskazujące

Dostępne w wersji pełnej

7.6.Zaimki pytające, nieokreślone i względne

Dostępne w wersji pełnej

7.7.Zaimki przeczące nikt, nic, żaden

Dostępne w wersji pełnej

8Liczebnik

8.1.Liczebniki główne

Dostępne w wersji pełnej

8.2.Podstawowe działania matematyczne

Dostępne w wersji pełnej

8.3.Wprowadzenie: liczebniki a określenia ilości w konstrukcjach syntaktycznych

Dostępne w wersji pełnej

8.4.Rzeczowniki odliczebnikowe

Dostępne w wersji pełnej

8.5.Liczebnik główny: jeden

Dostępne w wersji pełnej

8.6.Liczebnik główny: dwa

Dostępne w wersji pełnej

8.7. Konstrukcje syntaktyczne: mianownik albo dopełniacz

Dostępne w wersji pełnej

8.8. Konstrukcje syntaktyczne: biernik albo dopełniacz

Dostępne w wersji pełnej

8.9. Liczebniki i rzeczowniki rodzaju niemęskoosobowego

Dostępne w wersji pełnej

8.10. Liczebniki i rzeczowniki rodzaju męskoosobowego

Dostępne w wersji pełnej

8.11.Liczebniki zbiorowe

Dostępne w wersji pełnej

8.12. Podsumowanie

Dostępne w wersji pełnej

8.13.Zabawa w okręty

Dostępne w wersji pełnej

9Przysłówek

10Przyimek

10.1.Przyimki a formy przypadka

Dostępne w wersji pełnej

10.2.Przyimki a prefiksy czasownikowe

Dostępne w wersji pełnej

11Spójnik

11.1.Spójniki w zdaniu

Dostępne w wersji pełnej

11.2.Spójnik a

Dostępne w wersji pełnej

11.3.Spójniki a końcówki osobowe

Dostępne w wersji pełnej

12Partykuła

13Wykrzyknik

14Imiesłów

14.1.Funkcje imiesłowów

Dostępne w wersji pełnej

14.2.Imiesłów przysłówkowy współczesny i imiesłów przymiotnikowy czynny

Dostępne w wersji pełnej

14.3.Imiesłów przymiotnikowy bierny

Dostępne w wersji pełnej

14.4.Imiesłów przysłówkowy uprzedni

Dostępne w wersji pełnej

14.5.Imiesłowy: podsumowanie

Dostępne w wersji pełnej

14.6.Odmiana imiesłowów przymiotnikowych

Dostępne w wersji pełnej

15Tabela czasowników

16Cytowana literatura

17Skróty i symbole