Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa - Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Krystyna Mitręga-Niestrój - ebook

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa ebook

Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka

0,0
61,00 zł

Opis

Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.

W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono:

- przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,

- analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego,

- kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki.

Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje:

- propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa,

- analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa,

- możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym.

Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla:

- naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu,

- menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finansowych,

- studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF