"Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT " - Łukasz Matusiakiewicz - ebook

"Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT " ebook

Łukasz Matusiakiewicz

0,0
8,45 zł

Opis

Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT. Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stosowanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności. Z publikacji dowiesz się:

  • Dlaczego stałe miejsce prowadzenia działalności ma w ogóle znaczenie
  • Jak prawo wspólnotowe definiuje stałe miejsce prowadzenia działalności
  • Jakie przejawy działalności powodują, że mamy do czynienia ze stałym miejscem prowadzenia działalności:

- podanie polskiego NIP przez zagranicznego kontrahenta
- brak biura lub pracowników
- korzystanie z usług i zaplecza technicznego innych podatników
- kontrola nad personelem
- prowadzenie prac badawczych
- posiadanie spółki zależnej w Polsce przez podmioty spoza UE.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne