Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990-2009 - Kurtyka Michał - ebook

Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990-2009 ebook

Kurtyka Michał

0,0
57,00 zł

Opis

„Książka powinna być obowiązkową lekturą dla polityków i menedżerów interesujących się energetyką. Ukazuje pozytywną rolę państwa w początko­wym okresie transformacji sektora energetycznego. Dalszy okres to tworzenie się «dwóch światów energetycznych», publicznego wspieranego przez państwo w ramach monokultury węgla, pionowo skonsolidowanego i prywatnego widzącego szansę w konkurencji, innowacyjności i rynku."
Jan Pic, Członek Zarządu Dalkia Poznań ZEC i Dalkia Poznań

„Książka jest profesjonalną genezą energetyki, doskonale pokazuje złożoność branży, jej historię, a także ewaluowanie pomysłów, teorii i kierunków zmian. Na tym tle możemy sobie doskonale uświadomić, jak skomplikowane zadanie nas czeka w naszej krajowej energetyce, która w stosowanych technologiach, jak i sposobie zarządzania musi konkurować z tą europejską czy światową."
Ryszard Niedziółka, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Energa Elektrownie Ostrołęka

„Książka Michała Kurtyki jest pasjonującą lekturą. Świetnie łączy badania nad zmianami transformacyjnymi w polskiej energetyce z głęboką znajomością ewolucji przedsiębiorstw i prawidłowości rozwoju tego sektora w świecie, zrozumienie dla mechanizmów rynkowych ze zrozumieniem niezbędnej roli państwa, dobry warsztat badawczy z przystępną prezentacją wyników badań."
Urszula Sztandar-Sztanderska, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF