Ochrona terenów zieleni i zadrzewień - Danecka Daria, Radecki Wojciech - książka

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień książka papierowa

Danecka Daria, Radecki Wojciech

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące:
zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz ponoszenia opłat za usunięcie;
uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny;
problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu;
odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.

Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 17.6.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) oraz 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych.

Liczba stron: 302

Format (wymiary): 12.0x19.5cm

ISBN: 9788325595302

Wydanie: 2