Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate - Mateusz Zarzecki - ebook

Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate ebook

Mateusz Zarzecki

0,0
14,90 zł

lub
Opis

Mateusz Zarzecki w książce "Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate dokonał przeglądu literatury i przedstawił w skrócie historię karate jako sztuki walki, ale także prężnie rozwijającej się dyscypliny sportowej. Zwrócił uwagę na charakterystyczne okresy rozwoju karate: hinduski, chiński, okinawski , japoński i ogólnoświatowy. Przedstawił pojęcie sprawności fizycznej, a także omówił najważniejsze typy koncepcji sprawności fizycznej: mechanistyczno - biologiczny, behawioralno - kulturowy, motoryczny, fizjologiczno - medyczny.

W pracy tej zostały omówione także pojęcia motoryczności i zdolności motorycznych. Przedstawiono definicje i komponenty istotnych z punktu widzenia dyscypliny karate cech motorycznych, w których zdolności te się przejawiają. W części badawczej użyto kwestionariusza ankiety jako narzędzia do zbadania oceny własnej sprawności fizycznej (w ujęciu motorycznym) członków kadry narodowej karate.

Zawodnicy najwyżej oceniają swoją koordynację ruchową, natomiast najniżej siłę. Mężczyźni wyżej od kobiet ocenili wszystkie komponenty sprawności fizycznej z wyjątkiem gibkości. Kobiety wyżej oceniły swoją sprawność fizyczną ogólną od mężczyzn. Członkowie kadry narodowej wyżej oceniają swoją sprawność fizyczną ogólną od większości jej poszczególnych składowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 28
Mateusz Zarzecki "Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate"

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2014 Copyright © by Mateusz Zarzecki, 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Arkadiusz Woźniak INFOX e-booki Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok Zdjęcie okładki: © adrenalinapura - Fotolia Korekta: Paulina Jóźwiak

ISBN: 978-83-7900-245-0

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin

Mateusz Zarzecki
Ocena własna
sprawności fizycznej
członków kadry narodowej
karate
Wydawnictwo Psychoskok

I. STRESZCZENIE

 

W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury i przedstawiono w skrócie historię karate jako sztuki walki, ale także prężnie rozwijającej się dyscypliny sportowej. Zwrócono uwagę na charakterystyczne okresy rozwoju karate: hinduski, chiński, okinawski, japoński i ogólnoświatowy.

Przedstawiono pojęcie sprawności fizycznej, a także omówiono najważniejsze typy koncepcji sprawności fizycznej: mechanistyczno - biologiczny, behawioralno - kulturowy, motoryczny, fizjologiczno - medyczny. Zostały omówione także pojęcia: motoryczności i zdolności motorycznych. Przedstawiono definicje i komponenty istotnych z punktu widzenia dyscypliny karate cech motorycznych, w których zdolności te się przejawiają.

W części badawczej użyto kwestionariusza ankiety, jako narzędzia do zbadania oceny własnej sprawności fizycznej (w ujęciu motorycznym) członków kadry narodowej karate. Zawodnicy najwyżej oceniają swoją koordynację ruchową, natomiast najniżej siłę. Mężczyźni wyżej od kobiet ocenili wszystkie komponenty sprawności fizycznej z wyjątkiem gibkości. Kobiety wyżej oceniły swoją sprawność fizyczna ogólną od mężczyzn.

Członkowie kadry narodowej wyżej oceniają swoją sprawność fizyczną ogólną od większości jej poszczególnych składowych.

II. WSTĘP

 

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu

 

Rodowód karate związany jest z działaniami wojennymi, lecz z upływem lat przekształciło się w sztukę walki, której celem nadrzędnym jest wychowanie w duchu pracowitości i szacunku dla drugiego człowieka (w tym również przeciwnika). Karate z biegiem czasu przekształciło się w sport uprawiany przez rzeszę ludzi na sześciu kontynentach. W karate, podobnie jak w wielu innych dyscyplinach i konkurencjach sportowych, sprawność fizyczna odgrywa kluczowa rolę. Wysoki poziom poszczególnych elementów sprawności fizycznej bardzo często decyduje o przebiegu i wyniku rywalizacji sportowej, dlatego jest to sfera wymagająca szczególnej uwagi trenerów i zawodników.

Z środowiskiem karate jestem związany od wielu lat, jako pasjonat, czynny zawodnik, ale także i sędzia. Problematyka sprawności fizycznej nie jest mi obca, dlatego w swojej pracy zdecydowałem się spojrzeć na nią przez pryzmat uprawianej przeze mnie dyscypliny.

 

2.2. Cel pracy

 

Głównym celem mojej pracy jest przybliżenie historii karate i przedstawienie tematyki sprawności fizycznej, ale także próba odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie

cechy motoryczne są najwyżej oceniane przez członków kadry narodowej karate?

Jakie

cechy są wyżej ocenione przez kadrowiczów-mężczyzn, a jakie przez przedstawicielki płci żeńskiej?

Jak

zawodnicy oceniają swoją sprawność fizyczną ogólną?

 

III. Historia Karate

3.1. Powstanie karate

 

Karate powstało kilka wieków temu na wyspie Okinawa, która przynależy do archipelagu Ryukyu. Było wersją miejscowej adaptacji sztuk walki wywodzących się z terenu Chin (dzisiaj zwanych wu-shu).

Prawdą jest to, że jednym z podstawowych celów karate było rzeczywiście unieszkodliwienie przeciwnika jednym ciosem pięści lub kopnięciem, jednak nawet starożytni praktycy ponad techniki stawiali duchowe aspekty swej sztuki Trening to ćwiczenie ciała i umysłu, ale i traktowanie przeciwnika z należnym mu szacunkiem i respektem.

Rodowód tej oryginalnej sztuki jest jednak bardzo stary i sięga co najmniej dwóch tysiącleci. W historii rozwoju karate należy wyróżnić pięć charakterystycznych okresów.

3.2.Okres hinduski

 

Są to odległe czasu historii karate sięgające tysięcy lat wstecz. Nie są poddawane weryfikacji historycznej z powodu braku wiarygodnych dowodów. Oparte są na legendach, przekazach ustnych i przypuszczeniach.

Podobno