Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym - Zagrodnik Jarosław - książka

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym książka papierowa

Jarosław Zagrodnik

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy

159,00 zł

Opis

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego. Ponadto przedstawiono takie szczegółowe zagadnienia, jak np.: tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego, przeszukanie kancelarii lub innego miejsca wykonywania zawodu przez wymienione podmioty profesjonalne, dopuszczalność prywatnego uzyskiwania informacji o charakterze dowodowym czy granice legalności działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym.
W opracowaniu zostały poddane wnikliwej analizie nowe regulacje odnoszące się do działalności obrońców i pełnomocników procesowych, wynikające z obszernej nowelizacji z 19.07.2019 r.
Dotyczą one m.in.:
- prekluzji dowodowej,
- trybu uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia,
- modelu postępowania dowodowego i nowych zasad przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej,
- prowadzenia postępowania dowodowego podczas nieobecności obrońcy,
- ograniczeń w zakresie podnoszenia zarzutów w środku odwoławczym,
- możliwości uzupełnienia skargi apelacyjnej w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.
W książce zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń, które będą pomocne w skonstruowaniu odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym.

Liczba stron: 872

ISBN: 9788381872423

Wydanie: 1