Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem - Angelika Kozyra - ebook

Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem ebook

Angelika Kozyra

0,0
179,00 zł

Opis

Monografia jest efektem badawczej analizy technik obronnych w odniesieniu do procesów wrogich przejęć oraz ukierunkowania zasadności ich doboru.

Publikacja koncentruje się na problematyce wrogich przejęć oraz ich wpływie na strategię działań obronnych spółek publicznych. Głównym celem publikacji jest analiza technik obronnych zastosowanych przez spółki podczas procesu wrogiego przejęcia, rozpoznanie zjawisk determinujących wybrane kierunki obrony oraz ich wpływu na powodzenie odparcia ataku ze strony agresora.

Zawarte w monografii rozważania koncentrują się przede wszystkim na odpowiedzi na pytania:

  • Czy dobór technik obronnych w ramach usystematyzowanej strategii działania umożliwia skuteczną obronę przed wrogim przejęciem?
  • Jakie narzędzia obronne osiągają najlepszy efekt w odniesieniu do momentu ich zastosowania?
  • Jaki jest potencjał technik obronnych w zależności od sytuacji rynkowej spółki, uregulowań prawnych oraz zaawansowania procesu przejęcia?

Monografia prezentuje analizę motywów wrogich przejęć oraz przesłanek obrony. Zawiera opis procedur wdrażania poszczególnych technik obronnych oraz ocenę ich wpływu na odparcie ataku agresora.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF