O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych - Niezabitowski Andrzej Maciej - książka

O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych książka papierowa

Niezabitowski Andrzej Maciej

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Spis treści

1. Wstęp do badań układów przestrzennych w architekturze. Założenia
badawcze i uwagi metodologiczne
Wprowadzenie
Struktura przestrzenna obiektu architektonicznego jako autonomiczny
obszar badań
Pojęcie architektoniki
Pojęcia struktury i systemu
Morfologia przestrzeni architektonicznej a podejście
strukturalistyczne
Morfologia przestrzeni architektonicznej a ujęcie systemowe
Uwagi terminologiczne

2. Wstęp do opisowej teorii przestrzeni architektonicznej. Wprowadzenie
Co to jest przestrzeń?
Co to jest przestrzeń architektoniczna?
Podstawowe założenia opisowej teorii przestrzeni architektonicznej
Obiekt architektoniczny jako zespół powszechników przestrzennych
Poziomy analizy przestrzennej obiektów architektonicznych

3. Pierwszy poziom analizy układów przestrzennych. Analiza substancjaln
Analiza percepcyjno-wizualna substancji
Główne elementy teorii postaci
Podstawowe elementy ekologicznej teorii percepcji Jamesa Gibsona
Zarys teorii percepcji wizualnej Davida Marra oraz Irwinga Biedermana
Substancja, powierzchnia i ośrodek
Pojęcie budulca i jego rodzaje
Pojęcie obszaru przestrzennego i artykulacji przestrzeni
Struktura obszarów przestrzennych i ich rodzaje
Niejednorodność substancjalna obszarów przestrzennych

4. Drugi poziom analizy przestrzennej. Morfologia przestrzeni
architektonicznej: podstawowe elementy przestrzenne i ich cechy
Analiza konturowo-sylwetowa jako podstawa wyodrębniania
części składowych obiektu przestrzennego Podstawowe elementy przestrzenne i ich percepcyjne wyodrębnianie
Problemy opisu obiektów przestrzennych – cechy i ich rodzaje
Opis obiektu przestrzennego w kategoriach cech kardynalnych
Cechy kardynalne opisujące kształt
Cechy kardynalne opisujące rozmiary
Ukierunkowanie jako cecha kardynalna
Podstawowe rodzaje artykulacji

5. Trzeci poziom analizy przestrzeni architektonicznej. Składnia –
artykulacja pustki, powierzchni, bryły i wnętrza
Układ przestrzenny jako system
Pojęcie architektonicznego systemu przestrzennego
Cechy składniowe (cechu całości układu)
Procedura analizy systemowej układów przestrzennych

6. Podstawy ogólnej systematyki układów przestrzennych w architekturze
Wstęp
Typologia ogólna systemów architektonicznych
Układy powłok i układy wnętrz

7. Przykładowa analiza systemu przestrzennego wybranego obiektu
architektonicznego. Studium przypadku
Wstęp
Analiza systemu przestrzennego w zakresie orientacyjnym
Opis ogólny obiektu
Opis analityczny
Określenie zespołu cech przestrzennych całości systemu
(ustalenie syndromu systemowego). Cechy morfologiczne kardynalne
Wyszczególnienie głównych elementów składowych systemu
(określenie składu systemu)
Określenie zespołów cech przestrzennych charakteryzujących
wyodrębnione makroelementy składowe systemu (czyli ustalenie ich
syndromów)
Cechy składniowe systemu (syntaktyka)

Liczba stron: 586

Format (wymiary): 16.0x23.5cm

ISBN: 9788371649592

Wydanie: 1