Nysa. Mały przewodnik po zabytkach - Marek Sikorski - ebook

Nysa. Mały przewodnik po zabytkach ebook

Marek Sikorski

0,0
4,04 zł

lub
Opis

Nysa była stolicą księstwa biskupstwa wrocławskiego. Spotykamy tu wiele zabytków sztuki sakralnej, np. gotycki kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki, barokowy kościół Bożogrobców oraz barokowy kościół Jezuitów z dawnym kolegium i gimnazjum jezuickim. Ważne miejsce zajmują też zabytki sztuki świeckiej jak Dom Wagi Miejskiej, tzw. Piękna Studnia oraz niektóre kamienice mieszczańskie. Miasto było kiedyś twierdzą i zachowały się pozostałości architektury militarnej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 16
Marek Sikorski

Nysa

mały przewodnik po zabytkach

FotografMarek Sikorski

© Marek Sikorski, 2020

© Marek Sikorski, fotografie, 2020

Nysa była stolicą księstwa biskupstwa wrocławskiego. Spotykamy tu wiele zabytków sztuki sakralnej, np. gotycki kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki, barokowy kościół Bożogrobców oraz barokowy kościół Jezuitów z dawnym kolegium i gimnazjum jezuickim. Ważne miejsce zajmują też zabytki sztuki świeckiej jak Dom Wagi Miejskiej, tzw. Piękna Studnia oraz niektóre kamienice mieszczańskie. Miasto było kiedyś twierdzą i zachowały się pozostałości architektury militarnej.

ISBN 978-83-8221-448-2

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Z dziejów miasta

Widok

Nysy,  

Kronika

świata

, Hartmann

Schedel, 1493 r.

Nysa — nazwa miasta pochodzi od rzeki Nysy, której nazwa istniała wcześniej, zanim pojawiła się w tym miejscu osada. Nazwa ta jako „Niza” poświadczona jest już w XI wieku w Kronice Czechów Kosmasa pod 991 rokiem. Zapis „fluminis Niza” znajdujemy też w dokumencie Ottona III z 1000 roku. Thietmar, niemiecki kronikarz, wymienił na przełomie X i XI wieku „provinciam Nice”. Również pochodząca z XIII wieku Księga henrykowska z opactwa Cystersów w Henrykowie podaje nazwę „Nyza”. Trudno jest jednoznacznie wyjaśnić pochodzenie tej nazwy. Być może oznaczała ona niskie położenie strumienia rzeki lub po prostu płynącą rzekę. W każdym razie mamy tu do czynienia ze starosłowiańską nazwą. Jan Długosz w Rocznikach, w XV wieku, wyjaśnił, że miasto to ma nazwę pochodzącą od tej rzeki. Taki sam pogląd znajdujemy w Kronice świata Hartmanna Schedla z 1493 r. Na przestrzeni dziejów nazwę tej miejscowości pisano w różny sposób: „Nysa” (1223), „Nise” (1367), „Neise” (1435), „Nissa” (1493), „Neysse” (1566).

Początki Nysy giną w mrokach średniowiecznej historii, jak zresztą wielu śląskich miast. Najprawdopodobniej sięgają one XII wieku. Nysa to miasto, które przez wiele stuleci należało do biskupstwa wrocławskiego. Było ono stolicą księstwa biskupiego od czasów średniowiecza aż do sekularyzacji w 1810 roku. Tutaj działało wielu artystów czeskiego i niemieckiego pochodzenia i wskutek tego pojawiły się różnorodne wpływy artystyczne wybitnych europejskich twórców i ich dzieł.

Centrum

miasta, widok w stronę Domu Wagi Miejskiej

Czynnikiem