Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w NGO - Trzpioła Katarzyna - ebook

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w NGO ebook

Trzpioła Katarzyna

0,0
24,48 zł

Opis

Dotychczas zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nienależących do jednostek sektora finansów publicznych regulowały: ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z rozporządzeniem ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak po nowelizacji dostosowującej ustawę o rachunkowości do przepisów unijnych zmieniono przepisy ustawy o rachunkowości oraz uchylono rozporządzenie. Tym samym jednostki non profit muszą poznać nowe zasady przygotowywania sprawozdań, które będą już obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 rok.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne