Nowe prawo dla przedsiębiorców - Rykowski Robert , Tula Adam - książka

Nowe prawo dla przedsiębiorców książka papierowa

Rykowski Robert , Tula Adam

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach.

Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą:
•ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
•ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
•ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie
•ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".

Zmiany, które wprowadza Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:
•relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
•zakładanie firmy,
•zawieszenie działalności,
•obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Publikacja w przejrzysty sposób opisuje nowe zasady prowadzenia działalności omawiając odrębnie każdą z pięciu ustaw. Czytelnik dowie się m.in.:
•Jakie ułatwienia przewidziano przy zakładaniu firmy
•Dla kogo i w jakiej wysokości wprowadzono ulgę w składkach ZUS
•Jaka będzie rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
•Co się zmieni w interpretacji przepisów
•Na jakich zasadach osoby zagraniczne będą mogły prowadzić działalność w Polsce

Liczba stron: 100

Format (wymiary): 20.5x29.5cm

ISBN: 9788381372800