Nowe prawo dla przedsiębiorców - Robert Rykowski, Adam Tula - ebook

Nowe prawo dla przedsiębiorców ebook

Robert Rykowski, Adam Tula

0,0
26,64 zł

Opis

 

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach.

Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą:

· ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

· ustawa  o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

· ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

· przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu".

Zmiany, które wprowadza Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

· relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,

· zakładanie firmy,

· zawieszenie działalności,

· obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Publikacja w przejrzysty sposób opisuje nowe zasady prowadzenia działalności omawiając odrębnie każdą z pięciu ustaw. Czytelnik dowie się m.in.:

· Jakie ułatwienia przewidziano przy zakładaniu firmy

· Dla kogo i w jakiej wysokości wprowadzono ulgę w składkach ZUS

· Jaka będzie rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

· Co się zmieni w interpretacji przepisów

· Na jakich zasadach osoby zagraniczne będą mogły prowadzić działalność w Polsce

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF