Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT - Opracowanie zbiorowe - ebook

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT ebook

Opracowanie zbiorowe

0,0
14,90 zł

Opis

Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi (tzw. kody GTU), a także rodzaj transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji. Wymaga to od podatników wprowadzenia zmian w systemach księgowych.
Zasady prowadzenia ewidencji i wpisywania kodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.). Prawodawca nie zastosował jednak jednolitego sposobu klasyfikowania towarów i usług, które muszą mieć specjalne oznaczenia. Posługuje się klasyfikacją CN, starą PKWiU 2008, nową PKWiU 2015, a także wersją opisową.
W publikacji przedstawiono pełny wykaz towarów, usług, transakcji oraz dokumentów, do których należy stosować kody. Zamieszczono także odpowiedzi MF na pytania dotyczące zasad ich wpisywania do ewidencji. Zawarte w tym opracowaniu objaśnienia i tabele w przejrzysty i uporządkowany sposób prezentują poszczególne rodzaje towarów, usług, transakcji oraz dokumentów, do których trzeba przyporządkować odpowiednie kody w nowym JPK_VAT.
Czytelnik może dowiedzieć się m.in.:
● Do jakich towarów lub usług trzeba stosować kody GTU?
● Kiedy nie stosuje się kodów GTU w ewidencji sprzedaży?
● Jakie procedury lub powiązania muszą mieć specjalne oznaczenia w nowym JPK_V7M/JPK_V7K?
● Do jakich transakcji i dowodów zakupu trzeba stosować kody w ewidencji zakupów?

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF